طرز تهیه رنگها و محلولهای گرم


1- کریستال ویوله :

– کریستال ویوله 2 گرم

– اتانول 95% 20سی سی

– اگزالات آمونیوم(خالص) 8/.گرم

– آب مقطر 80سی سی

کریستال ویوله را در اتانول حل کنید. اگزالات آمونیوم را در آب حل کنیدو سپس دو محلول را روی هم ریخته و بخوبی مخلوط کنید.

2 – محلول ید:

– ید 1 گرم

– یدور پتاسیم 2 گرم

– آب مقطر 300 سی سی

ید و یدور پتاسیم را با هم در هاون بسائید تا کاملا نرم شود . مقدار کمی آب اضافه کنید تا محتویات هاون شسته شود. بقیه آب را هم اضافه کرده و کاملا مخلوط کنید . این محلول را باید در شیشه تیره رنگ نگداری کنید.

3- محلول سافرانین :

– سافرانین 25 گرم

– اتانول 95% 10سی سی

– آب مقطر 100سی سی

سافرانین را در اتانول حل کنید . آب مقطر را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید . محلول را از کاغذ صافی عبور دهید.

4- محلول استن – الکل :

– اتانول 95% 70 سی سی

– استن 30سی سی

دو محلول را کاملا با هم مخلوط کنید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده