خانه > آزمایشگاهی > لوسمي ميلوئيد مزمن(CML)

لوسمي ميلوئيد مزمن(CML)

اين لوسمي بيشتر در افراد جوان و ميانسال ديده مي شود.در هنگام تشخيص معمولا تعداد گلبول هاي سفيد بين 100000 تا 300000 در ميكروليتر است.كمتر از 10% سلولها در خون محيطي بلاست هستند و يك طيف كامل از سلول هاي گرانولوسيت از نوع ميلوبلاست تا نوتروفيل رسيده وجود دارد.برتري با نوتروفيل ها و ميلوسيت هاست.در اين بيماران ائوزينوفيلي و بازوفیلی هم ديده مي شود،همچنين ممكن است درصد مونوسيت ها افزايش داشته باشد.عموما انمي نرموكروميك خفيف وجود دارد.تعداد پلاكت ها اغلب افزايش دارد و اشكال بزرگ پلاكت ممكن است ديده شود.مغز استخوان هيپرسلولار بوده و معمولا افزايش سلول هاي ميلوئيد ديده ميشود و درصد گرانولوسيت هاي نارس افزايش جزئي دارد و مگاكاريوسيت ها بيشتر از حد معمول هستند.در اين بيماري الكالن فسفاتاز لكوسيتي كاهش دارد يا اصلا وجود ندارد.
در بررسي كروموزومي در 90%موارد ترانس لوكاسيون بين كروموزوم 9 و 22 وجود دارد كه به كروموزوم فيلادلفيا معروف است.
بيماراني كه از لحاظ كروموزوم فيلادلفيا منفي باشند،پيش اگهي ضعيف دارند و به درمان خوب پاسخ نمي دهند،بزرگي طحال يك يافته ثابت و چشمگير است.

با اينكه مغز استخوان تغييرات مشخصي دارد ولي تشخيص CML بايد از روي اسمير خون محيطي باشد و از روي لام مغز استخوان تشخيص ممكن نيست.
CML اغلب در 70% موارد به لوسمي هاي حاد تبديل مي شود كه Blast crisis نام دارد.

یک نظر

  1. خیلی ممنون از مطالب خوبتون