محلول رنگ بر اسيد استيك الكل

600 ميلي ليتر اتانول %95 را به 350 ميلي ليتر اب مقطر اضافه كرده سپس 4 ميلي ليتر اسيد استيك گلاسيال(CH3COOH) به ان بيفزائيد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده