محلول لوگل بهار افشان

رنگ لوگل و ساخت ان و شرایط انجام ان

Lugol Stain

 

لوگل

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده