خانه > آزمایشگاهی > محلول لوگل بهار افشان

محلول لوگل بهار افشان

رنگ لوگل و ساخت ان و شرایط انجام ان

Lugol Stain

 

لوگل