مزایای کروماتوگرافی با کارایی بالا HPLC

جداسازی را به صورت سریع و موثر انجام می دهد.

می توان به صورت مستمر میزان حلال خارج شونده از ستون را کنترل کرد.

این روش را می توان جهت جداسازی و بررسی مخلوط های پیچیده به کار برد.

اندازه گیری کمی ان دقیق است.

کروماتوگرافی

با استفاده از همان ستون نتایج تکرارپذیر و تجدیدپذیر بدست می اید.

با این روش می توان نمونه های ابی و غیر ابی را مورد بررسی قرار داد بدون اینکه به اماده سازی اولیه نمونه نیاز داشته باشد.

HPLC تکامل یافته ترین شکل تکنیک کروماتوگرافی است.

دیدگاهتان را بنویسید