کتاب کروماتوگرافی و تجزیه و تحلیل آنزیمی

کتاب HPLC IN ENZYMATICANALYSIS
HPLC IN ENZYMATIC

hplc
ANALYSIS

SECOND EDITION
Edward F. Rossomando
University of Connecticut Health Center
with the collaboration of
Zdenek Deyl, Academy of Sciences of the Czech Republic
Jan Kehr, Karolinska Institute
David Lambeth, University of North Dakota
Ivan Miksik, Academy of Sciences of the Czech Republic
Franco Tagliaro, University of Verona
Kathi J. Vlfelder, Beckman Instruments

حجم کتاب:19 مگابایت
زبان:انگلیسی
دانلود کتاب در فایل زیر:قیمت 1000 تومان
رمز دانلود بعد از خرید:persianlab

RIAL 10,000 – hplc

دیدگاهتان را بنویسید