کنترل کیفی در آزمایشگاه , شرایط محیطی


فضاي كاري آزمايشگاه بايد به نحوي باشد كه اختلالي در كيفيت فعاليت ها، برنامه هاي كنترل كيفي ، ايمني كاركنان و سرويس هاي مراقبت بيمار ايجاد نشود . كفايت اين فضا را مدير آزمايشگاه بايد تعيين كند . منابع آزمايشگاه بايد در محيط ايمن و قابل اعتماد نگهداري شده و شرايط محيطي ديگر مانند نور ، دما ، ميزان رطوبت ، الكتريسيته ، تهويه ، آب ، زباله و دفع آن بايد به نحوي باشدكه در كيفيت فعاليت ها و نتايج اختلال ايجاد نكند و چنانچه لازم باشد شرايط محيطي پايش و نتايج آنها ثبت گردد و در مواردي كه لازم است جدا سازي قسمت ها بصورت صحيح انجام شود نظافت فضاها و وسايل بايد مناسب بوده و در صورت لزوم داراي دستورالعمل باشد .

دیدگاهتان را بنویسید