گیمسا(Giemsa)

گگگگگگگگگگگگگگگگ

جهت تشخیص هیستوپلاسماکپسولاتم و پنوموسیستیس کارینی در بافت به کار می رود.

You might also like More from author