معماری

آزمایش میکروآلبومین ادرار

نام اختصاری: Micro Albumin

سایر نام ها: میکرو آلبومین ادرار، Albumin Urine test

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: ادرار رندوم یا 24 ساعته

حجم نمونه مورد نیاز: 5 ml

شرایط نمونه گیری:

1-    در صورت نمونه 24 ساعته، جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته صورت گیرد.

2-    نیاز به ماده نگهدارنده ندارد.

3-    قبل از برداشتن 5 میلی لیتر برای انجام آزمایش ، آن را خوب مخلوط کنید.

ملاحظات نمونه گیری:

1-    حجم ادرار 24 ساعته را یادداشت کنید.

2-    در صورت استفاده از ماده نگهدارنده در جمع آوری ادرار 24 ساعته تولوئن، تیمول و اسیدبوریک مناسب می باشد.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز شدید نمونه مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری:

نمونه در دمای C 4  و C20-  به مدت 7 روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: ارزیابی بالقوه شروع نفروپاتی اولیه در بیماران دیابتی

روشهای متداول: RIA، ELISA، رادیو ایمونو دیفیوژن (RID)، ایمونوتوربیدومتری

مقادیر طبیعی:

دفع 24 ساعته : mg/24 hr 30 >

میزان دفع : µg/min 20 >

رندوم :   مردان : mg/gr creatinin 17 >            زنان : mg/gr creatinin 25 >

تفسیر: میکروآلبومینوری 24 ساعته به مقادیر بین mg/24  300- 30 اطلاق می گردد.

میکروآلبینوری رندوم به مقادیر بین mg/g cr 299- 17 در مردان و mg/g cr 299- 25 در زنان اطلاق می گردد. بنابراین میزان آلبومین به کراتینین مساوی یا بالاتر از 300 نشان دهنده آلبومینوری آشکار است.

عوامل مداخله گر:

از جمع آوری نمونه ادرار در ظروف حاوی اسیدکلریدریک، کربنات سدیم و اسید استیک به علت رسوب آلبومین در این اسیدها اجتناب گردد.

توضیحات:

ورزش سنگین و دوره قاعدگی در خانمها میزان میکروآلبومین در ادرار را افزایش می دهد. بنابراین در این شرایط از نمونه گیری اجتناب گردد.

پاسخ دهید