معماری

دانلود پاورپوینت مقاله

مقاله ای در زمینه تشخيص سرولوژي و مولكولي عفونتهاي باكتريايي

 

مقاله ای در زمینه سیفلیس مادرزادی به صورت پاورپوینت

 

مقاله ای در زمینه هپاتیت به صورت پاورپوینت جهت ارائه کنفرانس و سمینار

 

مقاله پاورپوینت درمورد HIV

 

مقاله ای پاورپوینت در زمینه تستهاي تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV

 

مقاله ای در زمینه بیماری لایم به صورت پاورپوینت

 

مقاله پاورپوینت در زمینه چهار ویروس سایتومگال،روبلا،واریسلا،HTLV

 

مقاله پاورپوینت در زمینه اصول آزمایشگاهی تشخیص انگل ها

 

مقاله پاورپوینت در زمینه روش های تشخیص مولکولی

 

مقاله پاورپوینت در زمینه محدودیت های سرولوژی انگلی

 

مقاله Look back در انتقال خون به صورت پاورپوینت

 

مقاله ذخیره سازی وحمل ونقل خون و فرآورده های آن به صورت پاورپوینت

 

مقاله پاورپوینت آشنایی با سیستم گروه خونی ABO RH

 

پاسخ دهید