معماری

روش تهیه محلول سرم فیزیولوژی

تهيه محلول سرم فيزيولوژي:

  • 85% گرم كلرورسديم(Nacl) را در 100 ميلي ليتر آب مقطر به خوبي حل كنيد.
  • به ميزان 10 ميلي ليتر به داخل 10 لوله در پيچ دار بريزيد. لوله ها را در دماي c 121 بمدت 15 دقيقه اتوكلاو نمائيد و بعد از سرد شدن در يخچال 4 درجه سانتيگراد نگهداري كنيد.(در صورت در دسترس نبودن لوله در پيچ دار پس از استريل نمودن مي توان، جهت جلوگيري از تبخير محلول در لوله را با پارافيلم كاملاً ببنديد) روي برچسب نام محلول و تاريخ انقضاء آن را به مدت حداكثر يك سال بعد از تاريخ ساخت بنويسيد.