طریقه انجام آزمایش PT و PTT

آزمایش ptt,روش انجام آزمایش ptt,آزمایش inr,تفسیر آزمایش pt,تست pt جوش,رنج نرمال pt,آزمایش pt activity چیست؟,آزمایش pt patient
طریقه انجام آزمایش PT
تست PT
۱٫ ۲۰۰ لاندا (ml0.2) از ترومبوپلاستین را درون لوله ریخته وبه مدت ۱۵-۱۰ دقیقه دربن ماری ۳۷درجه قرارمی دهیم .
۲٫بعد از این مدت ۱۰۰لاندا (ml0.1 ) از پلاسمای بیماربه لوله اضافه کرده وهمزمان با آن کرونومتررا بکارمی اندازیم .
۳٫محتویات لوله را مخلوط کرده وبه مدت ۶-۵ ثانیه دربن ماری ۳۷درجه قرار می دهیم .
۴٫ پس ازاین مدت لوله را برداشته وبدنه لوله راخشک کرده ومرتبا به حالتهای افقی وعمودی تغییر داده وبه محض مشاهده انعقاد پلاسما زمان را متوقف کرده وآن را یاداشت می کنیم .
۵٫با استفاده از زمان به دست آمده واستاندارد آزمایشگاه وجدول درون کیت Activity&INR را بدست می آوریم .

طریقه انجام آزمایش PTT
۱٫در داخل یک لوله همولیز ۱۰۰لاندا (ml0.1) ازنمونه را به ۱۰۰لاندا (ml0.1) سلنیت ( activated partial thromboplastin time) اضافه نموده وخوب مخلوط نمائید وسپس به مدت ۵-۳ دقیقه دربن ماری ۳۷درجه قرار دهید.
۲٫پس ازمدت فوق ۱۰۰لاندا (ml 0.1) کلرید کلسیم به لوله فوق اضافه نموده ومخلوط کنیدوبه طورهمزمان کرونومتررا بکاراندازید.
۳٫درحالیکه هر۵ ثانیه لوله رابه آرامی تکان می دهید وپس از گذشت ۲۰ ثانیه لوله را از بن ماری خارج نموده وبگونه ای که درمورد PT ذکر گردید به محض مشاهده لخته کرونومتررا متوقف کرده وزمان سپری شده را بعنوان PTT گزارش نمائید.

نحوه نمونه گیری : ml 1.8 خون کامل را دقیقا با ml0.2 سیترات سدیم ۳٫۲% مخلوط کرده ودردور ۳۰۰۰به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوزنمائید.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]