آزمایش میکرو آلبومین

میکروآلبومین نام یک ماده نیست بلکه اشاره به دفع ادراری مقادیر کمی پروتئین دارد که از نظر تشخیصی و پیش آگهی بسیار اهمیت دارد. به طور ویژه لغت میکروآلبومینوری به معنای دفع ادراری آلبومین به میزان mg/24h 30-300 یا µg 20-200 در دقیقه است . این غلظت به اندازه ای کم هست تا به طور صحیح توسط آزمایش نوار ادرار که آستانه حدودmg/L 150-300 دارد یافت نشود.
در بیماران مبتلا به دیابت شیرین انجام آزمایش میکروآلبومینوری بسیار مهم است چرا که نتیجه مثبت نشانه نفروپاتی دیابتی در مراحل آغلزین ولی بالقوه قابل برگشت است.
نمونه: نمونه ادرار ۲۴ ساعت نمونه مطلوب است. ازنمونه ساعت ۱۰شب یا یک نمونه راندوم هم می توان استفاده کرد ولی درباره آنها کمتر توضیح داده شده است .
بهترین نمونه برای اندازه گیری نسبت آلبومین به کراتی نین در یک نمونه راندوم ادرار ابتدای صبح خواهد بود.
طریقه نگهداری: در یخچال قرار دادن و منجمد کردن معمولا قابل قبول است ولی قبل از انجام تست باید به دمای اتاق رسانده شود.
محدوده مرجع: کمتر یا مساوی   mg/24h 30  ; یا  ۹/۱-۰٫۲ mg/dl
نمونه های راندوم صبحگاهی:  آلبومین (mg) به کراتی نین (mg) کمتر از ۰۳/۰
کاربرد: تعریف میکروآلبومینوری عبارت است از آلبومینوری به میزان µg/min  ۲۰-۲۰۰   یا  mg/24h 30-300 .
مقادیر بالاتر از این برای نفروپاتی دیابتی تشخیصی می باشد. وجود میکروآلبومینوری پیش گویی کننده برای ظهور پروتئینوری، نفروپاتی دیابتی،  بیماری جدی میکروواسکولر و مورتالیتی زودهنگام در دیابت نوع ۱و یا ۲ خواهد بود.

فاصله بین ظاهرشدن میکروآلبومینوری و پروتئینوری تمام عیار ۵-۱ سال است. درمان اصولی باکنترل شدید قند خون پیشرفت میکرو آلبومینوری و آلبومینوری را در افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ کاهش می دهد. هنگامی که HbA1c بالاتر از ۱/۸ درصد باشد خطر میکروآلبومینوری افزایش می یابد.

از آزمایش میکروآلبومینوری در بعضی از بیماران مبتلا به افزایش فشارخون، پره اکلامپسی و لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) هم استفاده می شود.
محدودیت ها: ارتباط بین میکروآلبومینوری و گلیسمی ممکن است خطی نباشد. در دفع آلبومین از ادرار تغییرات دیورنال وجوددارد به گونه ای که در شب ۵۰-۳۰% کمتر است.
افزایش دفع آلبومین از ادرار ممکن است ثانویه به ورزش , حاملگی , بیماری های تب دار یا التهابی , عفونت دستگاه ادراری، خونریزی دردستگاه ادراری یا پروتئینوری خوش خیم وضعیتی (benign postural proteinuria)  باشد.
تداخلات دارویی: مصرف اکسی تتراسایکلین ممکن است بانتایج تست تداخل پیدا کند.
متدولوژی:RID) Radial Immunodiffusion ; ELISA ); روش های ایمونوتوربیدومتری ; RIA
اطلاعات تکمیلی: در دیابت قندی وابسته به انسولین، نفروپاتی دیابتی قابل کشف، با آلبومین ادرار حدود mg/24h 40-300 شروع می شود.
در بیماران دیابتی مقدار آلبومین در ادرار مرتبط با مدت بیماری و درجه کنترل گلیسمی است.
میکروآلبومین زودترین اندیکاتور برای شکل گیری عوارض دیابتیک (نفروپاتی، بیماری قلبی عروقی و هیپرتانسیون) است. میکروآلبومین قادر به شناسایی نفروپاتی دیابتی ۵سال قبل از تست های معمول پروتئین ادرار است.
پیشنهاد می شود که تمام افرادی که بیشتر از ۱۲سال است که مبتلا به دیابت هستند هر سال از جهت میکروآلبومینوری غربالگری شوند. در صورت وجود میکروآلبومین تست باید ۲بار دیگر تکرار شود و در صورتی که ۲بار از این ۳نوبت مثبت باشد می بایست اندازه گیری کمی با استفاده از نمونه ادرار ۲۴ ساعت صورت گیرد.
وجود میکروآلبومین در غیر دیابتی ها یک اندیکاتور زودهنگام برای امید به زندگی کمتر ناشی از بیماری های قلبی عروقی و هیپرتانسیون است.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده