آزمایش میکروآلبومین

ميكروآلبومين

نام آزمایش
اندازه گیری میکروآلبومین به روش الایزا
نام انگلیسی تست
Microalbumin and Microalbumin/Creatinine Ratio
مخفف انگلیسی تست

نام فارسی تست
اندازه گیری میکروآلبومین به روش الایزا
نام های متعارف دیگر
Urine microalbumin; Albumin-to-Creatinine ratio; ACR
روش انجام

آمادگی بیمار

آمادگی خاصی لازم نیست
زمان نمونه گیری

محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد

نوع نمونه

نمونه ادرار تصادفی، زمان بندی شده، یک شبه و یا ۲۴ ساعته
بهترین زمان نمونه گیری

علت درخواست تست

این تست برای غربالگری اختلال کلیوی احتمالی یا برای آسیب اولیه به کلیه ها در افراد دارای دیابت؛ پس از تشخیص دیابت یا فشار خون بالا به طور سالانه درخواست می شود.
توضیح راجع به تست

تست میکروآلبومین، شاخص اولیه نارسایی کلیه است. مقادیر بسیار کم آلبومین را که بدن چند سال قبل از آن که آسیب کلیوی ظاهر شود، شروع به آزاد کردن داخل ادرار می کند، اندازه گیری می نماید. آلبومین پروتئینی است که در کبد تولید می شود. در غلظت های بالا در خون وجود دارد، اما زمانی که کلیه ها به خوبی کار می کنند، عملا آلبومین اجازه نشت به داخل ادرار را ندارد. اگر کلیه ها، آسیب دیده یا بیمار شوند، شروع به از دست دادن توانایی خود در فیلتر کردن پروتئین به خارج از ادرار می کنند. این حالت معمولا در بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا، با افزایش مقدار پروتئین در ادرار با بازتاب افزایش نارسایی کلیه، دیده می شود.
آزمایش میکروآلبومین تصادفی و یا نسبت میکروآلبومین/ کراتینین غالبا به عنوان آزمایش غربالگری بیماران دارای بیماری های مزمن مانند دیابت و فشار خون بالا، که آنها را در خطر بالاتر ابتلا به نارسایی کلیه قرار داده درخواست می شود. تست زمان بندی شده میکروآلبومین (۴ ساعته یا یک شبه) ممکن است به عنوان ابزار غربالگری جایگزین درخواست شود. اگر مقدار قابل توجهی از میکروآلبومین با این تست های غربالگری تشخیص داده شود، با آزمایش ۲۴ ساعته میکروآلبومین تأیید می شود.
در چه شرایطی تست افزایش می یابد

افزایش کم در سطوح میکروآلبومین در ادرار نشان می دهد که فرد در یکی از مراحل بسیار اولیه بیماری کلیوی در حال توسعه قرار دارد. سطوح بسیار بالای آن نشان می دهد که بیماری کلیه در شکل شدیدتری وجود دارد. سطوح نرمال آن، نمایانگرعملکرد طبیعی کلیه است.
در چه شرایطی تست کاهش می یابد

تست های تکمیلی

Albumin; Creatinine; Glucose; A1C
طریقه جمع آوری نمونه

از بیمار خواسته می شود که نمونه تصادفی ادرار، نمونه زمان بندی شده ادرار (مانند ادرار ۴ ساعته یا یک شبه)، یا نمونه ادرار ۲۴ ساعته را جمع آوری نماید. پزشک یا آزمایشگاه ظرف و دستورالعمل های لازم برای جمع آوری صحیح نمونه ادرار زمان بندی شده یا ۲۴ ساعته را به بیمار می دهند.
تشخیص های افتراقی

آمادگی لازم جهت انجام تست

تداخلات دارویی

اطلاعات تکمیلی

سطوح بالای آلبومین ادرار در افراد مبتلا به دیابت یا فشار خون بالا با افزایش خطر پیشرفت بیماری قلبی عروقی (CVD) مرتبط هستند، حتی اگر آن سطوح در محدوده طبیعی مرجع قرار دارند.