آزمایش ANTI CCP

Anti ccp

مقدمه: آنتی بادی های Anti ccp ویژگی بسیار بالایی برای روماتوئید آرتریت به خصوص در شروع بیماری دارند . در تشخیص آرتریت روماتوئید خصوصاً در مراحل اولیه ارزشمند است این تست از اختصاصیت بسیار بالایی (۹۷ % ) و حساسیت متوسط آرتریت روماتوئید برخوردار است . هنگامی که از Anti ccp و فاکتور روماتوئید (RF) به طور همزمان استفاده گردد اختصاصیت تا ۹۹% افزایش می یابد.
روش : الایزا
محتویات کیت : ۱- استانداردها ۶ ویال ۲- محلول wash 1 ویال ۳- S.B 1 ویال
۴- کنژوگه ۱ ویال ۵- سوسیترا ۱ ویال ۶- stop یک ویال ۷- cutoff یک ویال ۸- پلیت ۹۶ تستی
۸- کنترل مثبت یک ویال ۹- کنترل منفی یک ویال
شرایط نگهداری محلولها : کیت را در دمای C 8-2 نگهداری کنید. تا تاریخ ثبت شده بر روی جعبه قابل مصرف می باشد.
آماده سازی محلولها :
۱- محلول شستشو را به نسبت ۱ به ۵۰ با آب مقطر رقیق کنید. محلول آماده شده را تا ۱۵ روز در یخچال قابل نگهداری و استفاده است .
۲- رقیق سازی نمونه : ۸۰۰ لاندا آب مقطر استریل + ۲۰۰ لاندا S.B + 10 لاندا سرم بیمار
نمونه : سرم
لوازم مورد نیاز : سمپلر ( ۱۰-۱۰۰-۲۰۰) لاندا – تایمر – آب مقطر استریل – کیت ccp
شرایط نگهداری سرم : در C 4 سانتی گراد تا ۴۸ ساعت ماندگار است. برای ارسال یا نگهداری طولانی مدت در C 20- منجمد شود.
روش انجام آزمایش :
* کیت و محلول wash را یک ساعت قبل از شروع آزمایش در دمای اطاق قرار دهید*
۱- ۱۰۰ لاندا از استانداردها و سرم رقیق شده (serum Diluent) را داخل چاهک ها بریزید . ۲۰-۱۰ ثانیه تکان دهید. سپس به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اطاق انکوبه کنید.
۲- سه بار با محلول wash شستشو دهید. ۱۰۰ لاندا کنژوگه اضافه کنید مجدداً ۳۰ دقیقه انکوبه کنید.۳- سه بار با محلول wash مجدداً شستشو دهید . ۱۰۰ لاندا TMB (سوبسترا بریزید ) ۳۰ دقیقه در محیط تاریک و دمای اطاق انکوبه کنید.
۴- ۱۰۰ لاندا stopاضافه کنید درطول ۴۵۰ نانومتر قرائت قرائت نمائید.
روش محاسبه: ۱۵ < positive 15 > Negative

اشتراک گذاری

ارسال یک پاسخ