مربای سینورودون (طرز تهیه و فواید)

مقدار مورد نظر سینورودون را گرفته و مقدار کافی قند نیز آماده می نمایند. سینورودون ها را خوب پاک کرده و پوست و الیاف داخلی و دانه های داخل را خارج کرده و قسمت گوشت آنها را گرفته در کمی سرکه می ریزند و زیرورو می کنند تا نرم شود.

بعد در هاون مرمری می کوبند و از الک بیرون کرده و هر دو واحد از گوشت میوه که به این طریق به دست آمده را با معادل سه واحد قند ساییده مخلوط می نمایندو در حمام ماریه حرارت می دهند ومخلوط را زیرورو می کنند تا خمیر یکنواختی به دست آید و می گذارند تا سرد شود.

این مربا قابض و خنک کننده و خیلی مطبوع است و در آلمان مرسوم است که با غذا می خورند.

روی شاخه ها نسترن گاهی بر اثر نیش حشره ای به نام Rhodites rosae L. برجستگی کوچکی پوشیده از تار سبزرنگ مایل به قرمز به نام برگار به وجود می آید، برگار در طب سنتی به عنوان دارو ومستعمل است و خوردن آن در مسلولین اثر مقوی و رفع عرق دارد و به علاوه موجب کاهش آلبومین ادرار و ازدیاد ادرار است.

دم کرده 50 گرم از تارها داخل سینورودون در هزار گرم آب جوش به عنوان آرام کننده مدر و مقوی مصرف می شود.