معماری
1

همنوایی با طبیعت با رنگ سبز ورودی خانه

همنوایی با طبیعت با رنگ سبز ورودی خانه

 


مدآنلاین: حفاظت ازمحیط زیست، محیط دوستانه و اینگونه عناوین که این روزها از طریق رسانه‌ها به گوش می‌رسد، در کنار طبیعت زیبا، در یک عبارت خلاصه می‌شود: رنگ سبز. با انتخاب طرح‌ها و رنگ‌های مختلف مصالح پیرامون ما چندان عجیب نیست که تمرکزمان را روی رنگ سبز و نمای ورودی خانه به این رنگ قرار دهیم.

سبز که عموما بیانگر رنگ طبیعت و محیط پیرامون ماست، رنگ امیدواری و رشد ونمو وارتباط مثبت بین این مقوله‌ها نیز است. حالا اگر نمای در ورودی خانه را به این رنگ مزین کنیم، باید انواع مقتضیات سبز رنگ نیز نمای خانه را دربر بگیرد. شما می‌توانید انواع گیاهان و سبزیجات در اطراف ورودی خانه با در سبز رنگ بکارید. این ایده در بیشتر خانه‌های باغی و ویلایی رایج است، ولی باید تم مناسب برای آن در نظر بگیرید. رنگ‌های دیگر هم هویت خاص خود را دارند که به زیبایی با رنگ سبز هماهنگ می‌شوند.

 

پاسخ دهید