معماری
گوشت

ویژگیهای گوشت و تخم مرغ و میوه ای که می خریم

در هنگام خريد مواد گوشتي بايد دقت كرد كه دام يا پرنده به روش بهداشتي كشته شده باشند . كشتارگاههاي سالم و بهداشتي بعد از بريدن سر حيوان آ ن را معاينه مي كنند و در صورت مناسب بودن ، روي آن مهر مي زنند .

فروشگاههاي مواد گوشتي نبايد گوشت چرخ كرده در يخچال نگهداري كنند ، بايد بعد از سفارش مشتري گوشت را به او نشان دهند و بعد چرخ كنند . گوشتي سالم است كه رنگ طبيعي داشته باشد ،‌بو بد ندهد ، روي آن ليز و مرطوب نباشد ، قبل از سفارش شما چرخ نشده باشد ،‌مهر كشتارگاه داشته باشد ،‌ يا در محل مناسب سربريده شده باشد .

مرغي سالم است كه پوست درخشنده و مرطوب داشته باشد ( نبايد پوست مرغ ليز و چسبنده باشد ) بوي بد نداشته باشد ( براي اين كار بايد بالها و پاهاي مرغ را از هم باز كرد ) شكم آن سبز يا آبي نباشد و محل بريدگي گردن متورم باشد (‌اگر سر مرغ پس از مردن بريده شده باشد محل بريدگي ورم نميكند . )

ماهي سالم بايد چشمهايش شفاف و برجسته باشد . پولكهايش آسان كنده نشود ، زير گوشهاي ماهي قرمز روشن باشد . بوي بد ندهد و جاي فشار انگشت روي بدن آن باقي نماند . (نرم باشد)

 

تخم مرغ : روي تخم مرغ بايد پاكيزه باشد ، بنابراين قبل از مصرف بايد آن را شست . تخم مرغي تازه است كه در يك ظرف آب ، روي آب يا وسط آب نماند . در موقع تكان دادن لق نزند ،‌در مقابل نور زرد و شفاف باشد ،‌بعد از شكستن زرده آن با سفيده مخلوط نباشد .

شايان ذكر است خطر آلودگي تخم اردك بيشتر از تخم مرغ است . چون اردك از ميان لجن غذاي خود را پيدا مي كند ، بنابراين بايد آن را خوب پخت .

ميوه و سبزي :  ميوه و سبزي را به صورت تازه خريداري كنيد و از انبار كردن طولاني مدت ميوه ها بپرهيزيد .

از خريد ميوه هاي مانده و له شده و يا كپك زده خودداري كنيد . سبزي ها بخصوص سبزي هايي كه پخته نمي شوند مانند سبزي خوردن ، كاهو ، كلم ،‌گوجه فرنگي ،‌خيار و هويج و بيشتر به تخم انگلها آلوده اند . براي كم كردن آلودگي آنها حتماً‌ بايد از شيوه سالمسازي سبزي با استفاده از مايع ظرفشويي و ماده ضد عفوني كننده استفاده كرد .گوشت

پاسخ دهید