آموزش ساخت حلزون عروسکی

آموزش ساخت حلزون عروسکی،روس تهیه کاردستی در خانه،درست کردن عروسک های پارچه ای
وسایل مورد نیاز

الگو قسمت های مختلف حلزون
تکه پارچه نمدی یا پشمی نرم، سه رنگ مختلف
الیاف مناسب برای پر کردن
سورن، نخ، قیچی
چرخ خیاطی

آموزش ساخت عروسک حلزونی
روش ساخت عروسک حلزونی پارچه ای
مرحله اول
الگوها را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز ببرید. یک نوار مستطیل شکل به ابعاد۵۵*۵سانتی متر از پارچه هم رنگ صدف و یک نوار مستطیل شکل به ابعاد ۶۰*۴سانتی متر از پارچه هم رنگ بدن حلزون ببرید.

مرحله دوم
دو تکه مربوط به ماده چسبناک زیر بدن حلزون را روی هم گذاشته به طوری که روی پارچه ها به سمت داخل باشد و دور تا دور آن را با دقت بدوزید. یک شکاف به اندازه ۵ سانتی متر در وسط تکه مورد نظر ( در لایه رویی) ایجاد کنید.

مرحله سوم
سپس این تکه را از طریق شکافی که ایجاد کردید به روبرگردانید.

مرحله چهارم
مطابق تصویر نوار مستطیل شکل مربوط به صدف( مرغک صدف) را به یک طرف صدف بدوزید و قسمت اضافه مرغک را نبرید.

مرحله پنجم
تکه دیگر صدف را به لبه دیگر مرغک بدوزید. روی پارچه ها به سمت داخل باشد. قسمت کوچکی را باز بگذارید.

مرحله ششم
صدف را به رو برگردانید آن را پر کنید و قسمت باز را بدوزید و سپس چشم های حلزون را در جای مناسب به دو طرف بدن آن بدوزید.

مرحله هفتم
مراحل ۶-۴ را با تکه های مربوط به بدن تکرار کنید و دوخت مرغک بدن به تکه مربوط به بدن را انجام دهید. قسمت پایین بدن را باز بگذارید.
مرحله هشتم
بدن حلزون را روی تکه زیر بدن( ماده چسبناک) قرار داده و بدن را با دقت به آن بدوزید و قسمت کوچکی را برای پر کردن بدن حلزون باز بگذارید.

مرحله نهم
بدن حلزون را پر کنید و دوخت بدن به ماده چسبناک را کامل کنید و سپس صدف حلزون را روی پشت بدن آن قرار داده و دوخت آن را انجام دهید