التهاب پلک چشم (Belepharitis)

التهاب پلک چشم

التهاب پلک چشم(Belepharitis):عارضه ایی است شایع که با تمیزکردن و جلوگیری از خشک شدن بیش از حد پلکها می توان از بروز آن جلوگیری کرد.از آنجاییکه بلفاریت در اغلب موارد با سبوره (پوسته پوسته)همراه است بایستی اقداماتی برای تمیزکردن پوست انجام داد.معمولاًپماد ضدعفونی کننده،آنتی بیوتیک موضعی و گرمای مرطوب می تواند جهت درمان مفید باشد.با توجه به اینکه شستشوی مداوم روزانه پلکها با لیف تمیز به برطرف کردن پوسته ها کمک می کند.