تعرفه نیروهای مسلح سال 93

تعرفه نیروهای مسلح سال 93مربوط به بخشهای خصوصی،دولتی و نظامی

تعرفه

[gview file=”http://persianlab.com/wp-content/uploads/niroohayemosalahtarefe93.pdf”]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده