زخم بستر

عوامل خطر بروز زخم بستر:]جلوگیری از زخم بستر،درمان و پیشگیری از زخم بستر
حمام نکردن بیمار
جا به جا نکردن و ماساژ ندادن بیمار
ملحفه خیس یا تاخورده یا چروک شده
پوشش پلاستیکی زیر بیمار
بی اختیاری ادرار و مدفوع
تشک نامناسب
تذیه نامناسب
هر وسیله ای که زیر بیمار قرار گیرد و روی آن نقطه فشار آورد
بررسی مکرر پوست و رعایت نکات زیر به پیشگیری از ایجاد شکنندگی پوست و زخم بستر کمک می کند.
استحمام
سعی کنید بیمار را هر روز حمام کنید. اگر امکان این مسئله وجود ندارد، حداقل روزی یک بار تمام بدن را با آب گرم پاک کنید.
برای حمام در بستر، باید هر قسمت از بدن به صورت جداگانه شسته و خشک شود مثلاً ابتدا دست ها، سپس پاها، شکم و بقیه اندام.
با همکاری یک فرد دیگر یک لگن از پشت زیر گردن بیمار قرار دهید و سر و گردن و موهای بیمار را بشویید.

دیدگاهتان را بنویسید