خانه > پزشکی و سلامت > علت بروز درد در قفسه سینه

علت بروز درد در قفسه سینه

بروز سرفه های مداوم،درد در قفسه سینه،چرا دایم از سینه خلط خارج می شود؟

 

علت بروز سرفه های مداوم چیست؟
دلایل متعددی برای سرفه¬های مداوم وجود دارد. اولین دلیل برای این سرفه¬ها، وجود التهاب در مجاری تنفسی است. این التهاب باعث می¬شود که سلول¬های التهابی بدن به منطقه آمده و در جدار مجاری هوایی مستقر شوند: استقرار این سلول¬های التهابی در مجاری هوایی خود باعث سرفه می¬شود. از طرفی این سلول¬های التهابی موادی ترشح می¬کنند که باعث تخریب بافت¬های اطراف و پیشرفت بیماری می¬شود.
دومین دلیل این است که در بیماری¬های مزمن انسدادی ریه، سلول¬های تولید کننده خلط در مجاری هوایی زیاد می¬شود، در نتیجه میزان ترشحات در مجاری زیاد شده و باعث ایجاد سرفه می¬شود.
علاوه بر دو عامل ذکر شده، درجاتی از افزایش حساسیت مجاری هوایی نیز ایجاد می¬شود که در نتیجه با ورود کوچک¬ترین عامل تحریک کننده به ریه، سرفه ایجاد می¬شود.

 

علت بروز درد در قفسه سینه چیست؟
درد در قفسه¬ی سینه چند علت دارد:
گاهی وقت¬ها به علت تنگی نفس شدید و افزایش فعالیت تنفسی، عضلات قفسه¬ی صدری که عمل دم و بازدم را انجام می¬دهند، دچار خستگی شدید شده، درد ایجاد می-کنند. غلیظ شدن خلط داخل مجاری نیز باعث می¬شود که تخلیه¬ی آن¬ها به خوبی انجام نشود و در برخی مجاری انسداد ایجاد کند، تلاش برای خارج کردن این خلط¬های غلیظ شده نیز گاهی موجب بروز درد می¬شود.
از طرفی، گاهی وقت¬ها پرده¬های پوشاننده¬ی ریه¬ها نیز ملتهب شده و در نتیجه با هر تنفس به علت روی هم کشیده شدن این پرده¬ها درد ایجاد می¬شود. در مراحل پیشرفته¬ی بیماری، غلظت خون بالا می¬رود. این مسأله نیز باعث ایجاد درد در قفسه¬ی سینه می¬شود. (هم به علت افزایش تنگی نفس و هم به علت بسته شدن رگ¬ها.)
کاهش اکسیژن خون باعث می¬شود که اکسیژن کم¬تری به بافت¬های مختلف برسد در نتیجه خود بافت قلب هم که برای انجام فعالیت عادی خود نیاز به اکسیـژن دارد نیز دچار کمبود اکسـیژن شـده و درد در قفسه سینـه ایجاد می¬گردد.

چرا دایم از سینه خلط خارج می شود؟
علت وجود خلط دایمی این است که هم تعداد و هم اندازه¬ی سلول¬های تولید کننده¬ی خلط در مجاری تنفسی در اثر وجود التهاب و تحریک موضعی زیاد می¬شود. در نتیجه میزان ترشح خلط افـزایش می¬یابد. از طرفی چون مژک¬هایی که در مجاری هوایی قرار دارند، تخریب شده¬اند و فعالیت آن¬ها کم شده است، خروج طبیعی خلاء که در حالت عادی به صورت تدریجی انجام می¬شود، مختل شده و تجمع خلط به صورت محسوسی ایجاد می-شود.
از طرف دیگر، بروز عفونت های پی در پی تنفسی نیز خود عامل دیگر افزایش ترشح خلط است.

چرا گاهی وقت¬ها در خلط خون دیده می شود؟
در فـرد آسیب دیده از گازهای شیمیایی، هم راه¬های هوایی و هم رگ¬های خونی که به این راه¬های هوایی وارد می¬شوند، آسیب دیده است. گاهی وقت¬ها وقتی سرفه می-کنید، به علت فشاری که به این کیسه¬های هوایی و عروق وارد می¬شود، تعدادی از مویرگ¬ها در راه¬های هوایی پاره می¬شوند. در نتیجه مقداری خون با خلط مخلوط شده و همراه با سرفه خارج می¬شوند.