نالوکسان‌ (NALOXONE HCI)

0

نالوکسان‌ (NALOXONE HCI)

 موارد مصرف

نالوکسان‌ برای‌ برطرف‌ کردن‌ تضعیف‌ تنفسی‌ ناشی‌ از داروهای‌ شبه‌ تریاک‌ مصرف‌ می‌شود.

اشکال دارویی

Injection : 0.4 mg/ml

فارماکوکینتیک

طول‌  مدت‌ اثر این‌ دارو بعد از تزریق‌ 2 ـ 1 ساعت‌ می‌باشد. در کبد متابولیزه‌ و متابولیت‌ های‌ آن‌ از ادرار دفع‌ می‌شوند.

هشدارها
1 ـ این‌ دارو در افراد مبتلا به‌ بیماری‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ یا مصرف‌ داروهای‌ سمی‌ برای‌ قلب‌ و یا افراد دارای‌ وابستگی‌ فیزیکی‌ به‌ داروهای‌ شبه‌ تریاک‌ باید با احتیاط مصرف‌ شود.
2 ـ تجویز این‌ دارو در بیماران‌ وابسته‌ به‌ داروهای‌ شبه‌ تریاک‌ موجب‌ بروزعلایم‌ قطع‌ مصرف‌ می‌گردد.

عوارض

تهوع‌ و استفراغ‌، افزایش‌ ضربان‌ قلب‌ و فیبریلاسیون‌ از عوارض‌ جانبی‌ این‌ دارو می‌باشند.

نکات قابل توصیه

از آنجایی‌ که‌ این‌ دارو دارای‌ طول‌ اثر کوتاهی‌ می‌باشد، در موقع‌  تجویز بعد از جراحی‌، مقدار دارو در هربیمار باید به‌ طور جداگانه‌ تنظیم‌ شود تا ضمن‌ حفظ اثر ضد دردی‌ کافی‌ داروی‌ شبه‌ تریاک‌، ضعف‌ تنفسی‌ نیز برطرف‌ شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان‌:

3 mcg/kgـ 1.5 تزریق‌ وریدی‌ می‌شود و در صورت‌ کافی‌ نبودن‌ پاسخ‌ هر دو دقیقه‌ 100 میکروگرم‌ بر مقدار قبلی‌ افزوده‌ می‌شود تا پاسخ‌ کافی‌ ایجاد شود. بعد از 2 ـ 1 ساعت‌، مقادیر مورد نیاز بعدی‌ را می‌توان‌ از طریق‌ تزریق‌ داخل‌ عضلانی‌ تجویز نمود.

کودکان‌:

از راه‌ تزریق‌ وریدی‌  mcg/kg 10تجویز می‌شود و در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌ کافی‌ تا 100 mcg/kg تجویز می‌شود. درصورتی‌ که‌ تزریق‌ وریدی‌ امکانپذیر نباشد، مقدار مصرف‌ را می‌توان‌ به‌ صورت‌ منقسم‌ داخل‌ عضلانی‌ یا زیرجلدی‌ تزریق‌ نمود. در نوزادان‌ از راه‌ تزریق‌ وریدی‌، داخل‌ عضلانی‌ یا زیر جلدی‌ 10 mcg/kg که‌ می‌توان‌ هر 3 ـ 2 دقیقه‌ این‌ مقدار را تکرارنمود یا تزریق‌ داخل‌ عضلانی‌ 200 میکروگرم‌ به‌  صورت‌ مقدار واحد در موقع‌ تولد نوزاد تجویز می‌شود.

منبع:yourdoctor.ir