ورزش برای مقابله با درد زانو و لگن

ورزش برای زانو
قوزک پا و دامنه حرکت آن می تواند روی زانوها و لگن تاثیر   چشم گیری بگذارد.
در واقع، وقتی قوزک پا قادر به حرکت 360 درجه  ای نباشد،
زانوها به  این طرف و آن طرف حرکت می کند و این امر باعث ایجاد درد در زانو ودر نتیجه در لگن می شود. با کمک سه حرکتی که در سایت ام اس ان به آن اشاره شده و باید حد اقل هفته ای 3 بار انجام شود، می توانید قدرت حرکتی و انعطاف پذیری خود را بالا ببرید.
اسکوات حرکتی:
در حالت اسکوات یا چمباتمه قرار بگیرید. پا را به اندازه شانه باز کنید. دست ها را جلوی سینه  قرار دهید در حالی که قسمت داخل آرنج به قسمت داخل زانو فشرده می شود. وزن خود را به یک سمت قرار دهید سپس به سمت دیگر. این حرکت از یک سمت به سمت دیگر را به مدت 30 ثانیه ادامه دهید.
نرمش برای  بافت نرم کف پا با توپ تنیس:
در حالی که ایستاده اید یک توپ تنیس را زیر کف پای خود قرار دهید و با کف پا آن را به سمت جلو و عقب حرکت دهید.با حس کردن قسمت حساس توپ را نگه دارید و روی آن با کف پا به مدت 30-60 ثانیه فشار وارد کنید. این کار را برای هر دو پا انجام دهید.
حرکت  زانو:
جلوی دیوار قرار بگیرید.زانو به حالت 90 درجه قرار گیرد.کف پای جلو صاف روی زمین قرار بگیرد وانگشتان پای عقب در تماس با زمین باشد.وزن خود را به سمت جلو فشار دهید تا زانوی جلو با دیوار تماس پیدا کند. به مدت 5 دقیقه در این حالت بمانید و سپس به حالت اول بر گردید.این حرکت را دو بار دیگر انجام دهید ابتدا زانو را به راست و سپس به سمت چپ قرار دهید.