معماری
?? ???? ? ??? ??? ?? ??????

آهن بدن (منابع غذایی،مقدار مورد نیاز آهن بدن،نرمال آهن خون)

بدن يك انسان داراي 5-3 گرم آهن است و مقدار اين عنصر در مردان بيش از زنان است به اين معنا كه در بدن مردان به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن 50ميلي گرم و در بدن زنان به ازاي هر كيلو گرم وزن بدن mg35 وجود دارد.

اعمال:

آهن در حمل اكسيژن از ريه به تمام سلولها و برگرداندن دي اكسيد كربن از آنها نقش حياتي دارد.

مقداري آهن در ميوگلوبين عضلات وجود دارد كه اكسيژن را براي تأمين نياز عضلات نگاه مي دارد. آهن در فرايند ايمني شركت دارد.

?? ???? ? ??? ??? ?? ??????

منابع و رژيم غذايي آهن:

مقدار آهن در مواد غذايي متفاوت است اما بيشترين مقدار آن در مواد گوشتي(حيواني) حبوبات و سبزيهاي تيره، دانه هاي كامل و غني شده وجود دارد. آهن تنها ماده معدني است كه به غلات غني شده اضافه مي شود.

شكل شيميايي آهن در غذا مهم است. (آهن هم و غير هم) آهن هم بخشي از هموگلوبين و ميوگلوبين است. بنابراين فقط در مواد غذايي حيواني وجود دارد. آهن غير هم در مواد غذايي حيواني و گياهي وجود دارد. حدود 40 درصد آهن گوشت مرغ و ماهي هم است و 60 درصد باقيمانده غيرهم است . حدود 25 درصد آهن هم جذب مي شود. اما فقط 5 درصد آهن غير هم براي جذب در دسترس وجود دارند.

مقدار آهن در مواد غذايي

منابع آهن عبارتند از:

گوشت بدون چربي، مرغ، ماهي، حبوبات، مغزها،غلات كامل يا غني شده ،ميوه هاي خشك شده، سبزيهاي برگ دار سبز تيره و ملاس تيره به بدن مي رسد.محصولات لبني آهن كمي دارند. روشهاي تهيه و مخلوط كردن غذاها مي تواند بر جذب اثر بگذارد. پختن غذاهاي اسيدي در ظروف آهني و مصرف منبع ويتامين c همراه با غذا دو روش افزايش قابليت دسترسي به آهن هستند.(منابع ويتامينc عبارتند از: مركبات،سبزيجات برگ سبز،سيب زميني،گوجه فرنگي، شير پاستوريزه،تخم مرغ،گوشت ،سيب،گلابي و …)

مقدار مورد نياز روزانه آهن:

بر حسب سن متغير است:

-نوزاد تا يكسال                 9-6 ميلي گرم در روز

-كودك12-1 سال         13-10 ميلي گرم در روز

– نوجوانان                     15-10ميلي گرم در روز

– بزرگسالان (مرد)                 10ميلي گرم در روز

– بزرگسالانزن،از بلوغ تا يائسگي 18-15ميلي گرم در روز

– زن(پس از يائسگي)       10 ميلي گرم در روز

– زن باردار                 21-19 ميلي گرم در روز

-زن شيرده                   22-20ميلي گرم در روز

 

كمبود آهن:

با اتمام آهن در دسترس ذخاير بدن،حتي با وجود استفاده مجدد بدن از آهن، هموگلوبين كمتري ساخته مي شودكه در نتيجه كم خوني فقر آهن ايجاد مي شود. با كاهش سطح هموگلوبين،مقدار اكسيژني كه به بافتها حمل مي شود كاهش مي يابد با وجود كوشش ريه ها و قلب براي جبران كاهش مقدار اكسيژن تنگي نفس و افزايش ضربان قلب پديد مي آيد.

البته عوامل ديگري نيز باعث كم خوني مي شوند مثل كمبود ويتامين B6– B12-C-E و مس بنابراين جهت درمان صحيح بايد نوع كم خوني تعيين شود.

 

پاسخ دهید