معماری
پستان

علائم سرطان پستان

علائم توده سرطانی
توده سرطانی سفت و چسبنده مانند دانه لیمو است. در صورت مشاهده هریک از این علایم به پزشک مراجعه کنید.
پستان

پاسخ دهید