معماری
پیوند دست

عمل پیوند دو دست برای اولین بار در هند

پزشکان هندی از نخستین پیوند موفقیت آمیز دست در شبه قاره خبر دادند.

پیوند دست

در این عمل جراحی دست یک مرد ۲۴ سال که بر اثر تصادف رانندگی جانش را از دست داده بود به بدن مرد ۳۰ ساله دیگری که از قطار در حال حرکت به بیرون پرت شده بود، پیوند زده شد.
این عمل جراحی سبب امیدوار شدن هزاران نفر از معلولانی شده است که در کشورهای جنگ زده ، دست و پای خود را به علت انفجارهای مختلف ازجمله انفجار ناشی از مین از دست می دهند.
حال مرد هندی که این عمل جراحی روی او انجام شده خوب است و او دوران نقاهت پس از عمل را طی می کند. او می تواند با دستانش بنویسد و غذا بخورد و برخی کارهای ساده را انجام بدهد.
این عمل جراحی با همکاری بیست جراح در مدت شانزده ساعت در شهر کوچی هند انجام شده است.

پاسخ دهید