کمک های اولیه هنگام خونریزی

انواع خونریزی:

 • خونریزی سرخرگی(شریانی): خون با فشار و جهش از بدن خارج می شود و رنگ آن قرمز ِروشن است.
 • خونریزی سیاهرگی(وریدی): خون به آرامی خارج می شود و رنگ آن قرمز تیره است.
 • خونریزی مویرگی: خون اندک است و خود بخود بند می آید. مویرگ از یک لایه سلول تشکیل شده و تراوا است  یعنی انتشار می دهد.

ضمنا خونریزی ممکن است داخلی(جمجمه، معده،…) و خارجی(بریدگی ها،…) باشد.

کمکهای اولیه در هنگام خونریزی: (خارجی)

 • استفاده از دستکش: به هیچ وجه نباید به زخم دست زد و باید از دستکش استفاده کرد.
 • فشار مستقیم موضعی و بالا نگهداشتن عضو: با استفاده از گاز استریل و گذاشتن آن روی زخم و فشار روی آن و بالا نگهداشتن عضو، می توان خونریزی را بند آورد. سپس اقدام به پانسمان آن می کنیم.چنانچه خونریزی بند نیامد، روی گاز را چند گاز دیگر یا یا یک پک می گذاریم. و روی آن را باند کشی می بندیم. اگر جسم خارجی هم وجود دارد بالا را فشار می آوریم تا خونریزی کنترل شود .
 • استفاده از تورنیکه: آخرین مرحله باید استفاده شود؛ زیرا این عمل موجب صدمات جدی به عروق و اعصاب می شود. هیچوقت تورنیکه را باز نکنید ( تا ۲ ساعت) مگر در بیمارستان در حضور پزشک. تورنیکه نوار پهن می باشد ، کاف فشار سنج نیز  نوعی تورنیکه می باشد .که باید زمان و ساعت را روی پیشانی بیمار بنویسید. تورنیکه را زیر آرنج و زانو نمی بندیم . عملا تورنیکه در ران و بازو بسته می شود .تورنیکه باید در دید باشد .

نکته : در جزوات جدید کمکهای اولیه خونریزی شامل فشار مستقیم وبانداژ با باند یا باند کشی و در صورت بند نیامدن خون تورنیکه می باشد .

 

کمکهای اولیه در هنگام خونریزی: (داخلی)

 • شکستگی را کنترل و آتل بندی کنید. ۲-به علائم خونریزی داخلی توجه کنیم مثل پوست سرد، علائم شوک و …  ۳-CAB را انجام دهید.  ۴- بیمار را در وضعیت جلوگیری از شوک قرار دهید.   ۵- به مریض اکسیژن بدهید و هر ۵ دقیقه علائم حیاتی او را کنترل کنید. ۶- در  ۲۴ ساعت اول از کیسه یخ  برای بند آمدن خونریزی استفاده کنید . ۷- در صورت بروز کبودی، بعد از ۲۴ ساعت  کیسه آب گرم و گذاشتن باند ِکشی، وسعت کبودی را کم کنید.

 

انواع زخم های باز:

 • خراشیدگی یا ساییدگی: که موجب درد و عفونت می گردد. باید محل زخم بصورت صحیح، شست وشو شود، چنانچه جسم خارجی بطور سطحی در پوست فرو رود خارج کنید. سپس با گاز پانسمان شود.

 

 • بریدگی: در اثر جسم تیز مثل چاقو و شیشه و … ایجاد می شود که باید با فشار مستقیم، جلوی خونریزیرا بگیریم- لبه های زخم را با بانداژ پروانه ای بکشیم- زخم را ضد عفونی و بانداژ کنیم. در صورت شوک، کمکهای اولیه ی آنرا انجام دهیم- در خونریزی شدید مریض را منتقل کنیم.
 • خونریزی از سر : خونریزی از سر ابتدا باید مشخص شود شکستگی دارد  یا خیر . آیا با جسم تیز یا با جسم کند ایجاد شده . چنانچه شکستگی ندارد با فشار نسبت به قطع خونریزی اقدام می شود اگر شکستگی دارد با ملایمت اطراف لبه زخم تا سطح وسیعی را فشار دهید . در شکستگی سر احتمال شکستگی گردن نیز وجود دارد که باید بیمار جابجا نشود و بستن کولار و برانکارد بلند و با احتیاط حمل گردد.(توسط تیم امداد و اورژانس)
 • پاره شدگی: زخمی که دارای لبه های نامنظم باشد و در اثر اجسام غیر تیز ایجاد می شود؛ که باید با فشار مستقیم جلوی خونریزی را بگیریم- محل زخم، شست و شو و پانسمان شود- عضو مجروح بالاتر از بدن قرار گیرد- چنانچه جسم خارجی داخل گوشت رفت آن را خارج نکنید- عضو را بیحرکت کنید- شوک را درمان و انتقال آن در صورت لزوم
 • کنده شدگی: زخمی که یک تکه از گوشت بصورت آویخته شده باشد و احتمال عفونت دارد که باید سطح زخم تمیز شود- برش در محل خودش قرار گیرد- فشار خارجی و بالا بردن عضو- درمان عضو و انتقال مصدوم .
 • سوراخ شدگی: زخمی کوچک در اثر وارد شدن یک جسم تیز بطور عمقی ایجاد می شود که احتمال مرگ و میر نیز زیاد است که باید اجازه دهیم چند لحظه خون خارج شود تا میکروبها شسته شود- محل زخم، ضد عفونی شود- جسم خارجی وارد شده را در نمی آوریم- زخم را با گاز استریل می پوشانیم- درمان شوک و انتقال
 • قطع شدگی: کنده شدن عضو با جسم غیر برنده و وسایل صنعتی آلوده و کارگاهها و کشاورزی که باید CAB را کنترل و رفع نمود- فشار مستقیم و بالا بردن عضو- عضو قطع شده را در یک گاز استریل مرطوب قرار دهید- سپس داخل کیسه ی فریزر بگذارید- سپس آنرا در یک کیسه ی یخ قرار دهید- سپس همراه مصدوم به بیمارستان انتقال دهید

عضو کنده شده تا ۶ ساعت قابل پیوند است و چنانچه در کیسه یخ قرار گیرد تا ۱۷ ساعت قابل پیوند می باشد.

 

 • خون دماغ :

درمان خون دماغ : بررسی علت زمینه ای – انجام آزمایش ویتامین کا و فاکتورهای انعقادی و…

سر بیمار کمی پایین وفشار موضعی بیمار با انگشت سبابه و شصت خود ۵ دقیقه بینی خود را نگه داشته باشد . این کار را ۲ بار می تواند تکرار نماید . چنانچه خون بند نیامد از کیسه یخ استفاده شود  . در صورت عدم بند آمدن خونریزی  استفاده از تامپون  آغشته به پماد تتراسیکلین و  آدرنالین با پنبه ویا باند  در صورت نبودن آن پنبه با آبلیمو  یا سرکه  – در صورت اضطراب دادن دیازپام و آرامبخش – استفاده از تامپون خلفی – استفاده از ویتامین کا –و اقدامات دیگر مثل کوتر شیمیایی و الکتریکی از نیترات دارژن یا سنگ جهنم ، اسید کرومیک یا اسید اسیته (به شکل یک نقطه بر روی سپتوم استفاده می شود . تامپون های قدامی تا ۲۴ ساعت و خلفی تا ۳ روز بعد برداشته می شود .

اگر خونریزی بینی ناشی از شکستگی جمجمه یا ضربه به سر باشد نباید جلوی خونریزی را گرفت فقط یک پد روی آن بگذارید .

آمپول  کزاز تا ۷۲ ساعت پس از زخم مصونیت ایجاد می کند

 

در زخم مکنده سینه : زخم مکنده سینه بوسیله اجسام نوک تیز مثل چاقو یا میله  یا شاخه درخت و… ایجاد می شود  که در این صورت هوا وارد پرده جنب و ریه می شود که با خروج هوا از ناحیه زخم صدای صوت و خروج کف نیز همراه می باشد .به مصدوم بگویید هوا را خارج کند سپس پانسمان با نایلون که یکطرفش چسب نداشته باشد بگذارید .

یادتان باشد جسم خارجی را خارج نکنید بلکه در همانجا فیکس کنید ..

 

نکاتی برای بنـد آوردن خونریزی
اولین نکته‌ای که در مواجهه باوجود یک زخم در بدن می‌توان به کار برد، شست‌وشوی آن زیر آب سرد است که می‌تواند تا حدودی زخم را پاک‌سازی کند اما برای جلوگیری از عفونت به‌قدر کافی کارساز نیست. اگرچه خونریزی، روش طبیعی بدن برای جلوگیری از عفونت‌هاست اما درعین‌حال خونریزی اگر شدید باشد باید به‌سرعت آن را بند آورد. در اینجا نکاتی برای بند آوردن خونریزی به نسبت شدید آورده شده است:
اگر ممکن بود از یک گاز یا یک پارچه تمیز و در صورت امکان استریل برای بستن زخم استفاده کنید.
این مواد را با کمی فشار ملایم روی زخم قرار دهید.
یک تکه پارچه یا گاز دیگر در دست داشته باشید تا در صورت نشت خون از نوار اول، نوار دوم را روی آن قرار دهید اما به‌هیچ‌عنوان اولی را از روی زخم برندارید.
به مدت بیست دقیقه روی زخم را با فشار محکم نگه‌دارید.
اگر خونریزی در پا یا دست اتفاق افتاده است، آن دست یا پا در را وضعیتی قرار دهید که بالاتر از سطح قلب باشد.