داروی سينامول‌ (روش مصرف،فواید و عوارض)

داروی سينامول‌.شكل‌ دارويي‌: قطره‌ دهان ‌شويه‌ (ml30)
حاوي‌: در هر 5 ميلي‌ليتر:
1- عصاره‌ هيدروالكلي‌ پودر خشك‌ شده‌ غنچه‌ و گل‌ ميخك‌ (50%) 5/2 ميلي‌ليتر.
2- عصاره‌ هيدروالكلي‌ پودر خشك‌ شده‌ پوست‌ ساقه‌ دارچين‌ (40%) 2 ميلي‌ليتر.
3- عصاره‌ هيدروالكلي‌ پودر خشك‌ شده‌ ميوه‌ هل‌ (10%) 5/0 ميلي‌ليتر كه‌ موارد موثر، هر يك‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
ـ دارچين‌: الدهيد ديناميك‌، اژنول‌، فلاندرن‌، ترپن‌ها، بنزالدهيد، كومين ‌الدهيد، سافرول‌7 پي‌نن‌ كاريوفيلن‌، تانن‌.
ـ ميخك‌: اوژنول‌، كاريوفيلين‌، متيل‌ اميل‌ستن‌، فورفورول‌.
ـ هل‌: سينئول‌، برنئول‌، سابينن‌، كاسفر، پي‌نن‌، هومولن‌، كاريوفيلن‌، كارون‌، اكاليپتول‌.
انديكاسيون‌ها: ضدعفوني ‌كننده‌ و برطرف ‌كننده‌ بوي‌ دهان‌.

مكانيسم‌ اثر: مواد موثره‌ مجموعه‌ گياهاني‌ كه‌ در تهيه ‌دهان‌شويه‌ سينامول‌ به‌ كار رفته‌اند داراي‌ خاصيت‌ ضدميكروبي‌، ضدقارچي ‌و ضدويروسي‌ بسيار قوي‌ مي‌باشند كه‌ اثر يكديگر را تقويت‌ مي‌نمايند.

از لحاظ‌ اثر ضدميكروبي‌ الدئيد سيناميك‌ از قوي‌ترين‌ مواد موجود در اين ‌فرآورده‌ است‌. قدرت‌ اثر ضدميكروبي‌ بقيه‌ تركيبات‌ به‌ ترتيب‌ اثر عبارتند از سيترال‌، ژرائيدل‌، اژنول‌ و منتول‌. در مطالعه‌ ديگري‌ نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ كه‌ دينالول‌ نيز داراي‌ اثر قوي‌ ضدباكتري‌ بوده‌ و سيترال‌ و ژرائيدل‌ نيز از مواد ضدباكتري‌ به‌ حساب‌ مي‌آيند. الدهيد سيناميك‌ همچنين‌ داراي‌ اثر ضدويروسي‌ مي‌باشد.

تحقيقات‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ روغن‌هاي‌ فرار ميخك‌ نيز داراي‌ اثر ضدميكروبي‌ بسيار شديدي‌ مي‌باشند. اين‌ مواد همچنين‌ بي‌حس‌ كننده ‌موضعي‌ بوده‌ كه‌ مكمل‌ خاصيت‌ ضدعفوني‌كننده‌ آن‌ مي‌باشد.

اين‌ خواص‌ را به‌ اژنول‌ كه‌ يك‌ فنول‌ است‌ نسبت‌ مي‌دهند. بنابراين‌ عصاره‌ ميخك‌ به ‌تنهايي‌ در تخفيف‌ درد دندان‌ بسيار موثر است‌. به‌ علت‌ اثر آنتي‌سپتيك‌، ميخك‌ در درمان‌ عفونتهاي‌ ويروسي‌ بسيار مناسب‌ است‌. هل‌ موجود در اين ‌فرآورده‌ علاوه‌ بر اينكه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ آروماتيك‌ آنرا معطر مي‌سازد بوي‌ بد دهان‌ را كاملاً از بين‌ مي‌برد.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ

روزي‌ سه‌ مرتبه‌ هر بار 25-20 قطره‌ در نصف‌ ليوان‌ آب‌ سرد ريخته‌ و دهانشويه‌ و غرغره‌ گردد.
كنتراانديكاسيون‌: گزارش‌ نشده‌ است‌.

عوارض‌ جانبي‌: مورد خاصي‌ گزارش‌ نشده‌ است‌.

موارد احتياط‌: در افرادي‌ كه‌ به‌ اسانسهاي‌ فرار حساسيت‌ دارند.

نكات‌ قابل‌ توجه‌: مصرف‌ در حاملگي‌ و شيردهي‌ مجاز است‌.