داروی پرومتازين

پرومتازين
Promethazine

اشكال دارويي

Inj: 25mg/ml

Syrup: 5.65mg/5ml

موارد و مقدار مصرف :

واكنشهاي حساسيتي

بزرگسالان: دوز معمول خوراكي mg25 در هنگام خواب است. در صورت نياز ممكن است mg5/12 قبل از هر وعده غذايي و هنگام خواب تجويز شود.

دوز تزريقي دارو mg25 است كه ممكن است در صورت لزوم با فواصل 2 ساعته تكرار شود. درمان بايد در اولين فرصت به خوراكي تغيير يابد.

كودكان بالاي 2 سال: دوز خوراكي mg25 در هنگام خواب و يا mg5/12-25/6 سه بار در روز است.

دوز تزريقي دارو كمتر از mg5/12 است كه نبايد از نصف دوز بزرگسالان بيشتر گردد.

تسكين قبل از عمل جراحي

بزرگسالان: mg50-25 به صورت خوراكي در هنگام خواب تجويز مي شود.

دوز mg50 به صورت تزريقي براي آرام بخشي و كاهش نگارني و اضطراب در هنگام شروع زايمان استفاده مي شود براي اين منظور دوز دارو نبايد از mg100 در 24 ساعت بيشتر گردد.

كودكان بالاي 2سال: دوز خوراكي mg25-5/12 است كه در هنگام خواب تجويز مي شود. دوز تزريقي نبايد از نصف دوز بزرگسالان بيشتر گردد.

پرومتازين

ضد تهوع

بزرگسالان و كودكان بالاي 2سال: دوز معمول خوراكي mg25 است. دوزهاي mg25-5/12 كه در صورت نياز هر 4 تا 6 ساعت تكرار مي شوند.

هم براي پيشگيري و يا درمان تهوع و استفراغ فعال تجويز مي شود.

دوز معمول تزريقي بزرگسالان: mg25-5/12 است كه درصورت نياز مي تواند هر4 ساعت تكرارشود. دوز تجويز شده براي كودكان 2 تا 12 سال نبايد از نصف مقدار دوز بزرگسالان بيشتر شود.

توجه: در صورتيكه به منظور پيشگيري از تهوع و استفراغ بعد از جراحي تجويز مي شود بايد دوز داروهاي خواب آور و ضد دردهاي همراه يا باربيتوراتها كاهش يابد.

بيماري حركت

بزرگسالان: دوز معمول خوراكي mg25 دو بار در روز است. اولين دوز بايد 30 تا60 دقيقه قبل از حركت و شروع مسافرت دريافت شود و در صورت نياز 8 تا 12 ساعت بعد تكرار گردد.

كودكان بالاي 2 سال: mg25-5/12 دو بار در روز تجويز مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط :

در بيماران در حال كوما و در صورت وجود تضعيف سيستم اعصاب مركزي CNS بعد از مصرف باربيتوراتها، بيهوشي عمومي، الكل و ضد دردهاي مخدر نبايد تجويز شود.

در صورت وجود حساسيت مفرط به پرومتازين، يرقان، دپرسيون مغز استخوان و در كودكان بيمار و دچار كم آبي (دهيدراته) منع مصرف دارد.

پرومتازين در بيماران مبتلا به بيماري هاي قلبي- عروقي، نارسايي كبد، صرع، زخم هاي پپتيك، و سابقه آپنه خواب بايد با احتياط تجويز گردد.

مصرف اين دارو در كودكان زير 2 سال و همچنين بيماران سالمند و ناتوان توصيه نمي شود.

مصرف در بارداري و شيردهي :

در گروه C حاملگي قرار دارد. مصرف اين دارو در دوران شيردهي توصيه نمي شود.

2 تداخلات مهم :

داروهاي مضعف سيستم اعصاب مركزي نظير باربيتوراتها، آنتي هيستامينها، آرام بخش ها، الكل و خواب آورها در صورت مصرف همزمان باعث تشديد اثرات پرومتازين مي شوند.

داروهاي آنتي كولينرژيك باعث تشديد عوارض اين دارو مي شوند.

. براي اطلاع از ساير موارد به تك نگار ديفن هيدرامين مراجعه شود.

عوارض جانبي :

به طوركلي عوارض اين دارو مانند ساير آنتي هيستامينها است كه در تك نگار مربوط به ديفن هيدرامين ذكر شده است.

از عوارض مهم پرومتازين لوكوپني، آگرانولوسيتوز، واكنشهاي حساسيتي، كوما، تشنج، تحريك CNS اختلال در هماهنگي و سرگيجه است كه شايع نيستند.

توصيه ها :

شكل خوراكي دارو بايد همراه غذا يا شير مصرف شود.

بيماربايد از قرارگرفتن در برابر نور مستقيم خورشيد پرهيز كرده و از كرمهاي ضد آفتاب استفاده كنند.

بايد به

بيمار توصيه شود كه از رانندگي و انجام كارهاي حساس خودداري كنند.

وضعيت تنفسي بيمار به ويژه كودكان بايد به دقت كنترل شود.

بهترين روش تزريق، تزريق عميق عضلاني است. تزريق وريدي بايد با غلظت mg/ml25 و با سرعت mg/min25 باشد.

از تزريق زير جلدي و داخل سرخرگي اين دارو بايد پرهيز كرد زيرا باعث نكروز و گانگرن مي شود.

محل تزريق عضلاني هم بايد روزانه تغيير كند.

در صورت انفوزيون وريدي بايد با بستن فويل به دور بطري از رسيدن نور به محلول جلوگيري كرد.

شرايط نگهداري :

در دماي 15 تا30 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده