عوارض و خطرات و مزایای مصرف تيوريدازين

اثرات و عوارض مصرف تيوريدازين,نحوه مصرف و خوردن تيوريدازين,فواید داروی تيوريدازين,درمان با تيوريدازين,دوز مصرفی تيوريدازين,موارد کاربرد تيوريدازين,خطرات تيوريدازين

تيوريدازين     Thioridazine HCI

اشكال دارويي     Coated Tab: 10mg , 25mg , 100mg

موارد و مقدار مصرف :
شيزوفرني، مانيا و ساير اختلالات رواني
بزرگسالان: دوز معمول اوليه mg100-50 سه بار در روز است كه به تدريج و در صورت نياز بيمار تا حداكثر mg800 روزانه مي تواند افزايش يابد و سپس كم كم تا ميزان حداقل وز نگهدارنده كاهش     داده مي شود.
دوز كلي روزانه 200 تا 800 ميلي گرم در 2 تا 4 دوز منقسم است.
كودكان: براي كودكان 2 تا 12 سال mg/kg3-5/0 روزانه تجويز مي شود.
تحريك پذيري رواني و رفتار تهاجمي
دوز معمول اوليه mg25 سه بار در روز است. در موارد ضعيف تر بيماري mg10، تا چهار بار در روز و درصورت شديد بودن علائم mg50 سه تا چهاربار در روز مي شود. دوز روزانه mg200-20 توصيه مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
به تك نگار كلرپرومازين مراجعه شود.تيوريدازين
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. مصرف بي خطر آن در مادران شيرده ثابت نشده است.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان تيوريدازين با آنتي آريتمي ها به ويژه آميودارون، ديسوپراميد، پروكائين آميد و كينيدين، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي و ترفنادين خطر بروزآريتمي را افزايش مي دهد.
پروپرانولول غلظت سمي تيوريدازين را كاهش مي دهد.
داروهاي مضعف CNS نظير الكل، خواب آورها و ضد اضطراب ها مي توانند اثرات تضعيف كننده گي CNS اين دارو را افزايش دهند.
آنتي اسيدها جذب دارو را كاهش مي دهند.
داروهاي آنتي كولينرژيك ممكن است اثرات درماني تيوريدازين را كاهش دهند.
داروهاي دوپامينرژيك نظير داروهاي مورد استفاده در درمان پاركينسون و فنوتيازين ها مي توانند آنتاگونيست يكديگر باشند.
عوارض جانبي :
اثرات آنتي موسكاريني اين دارو مانند خشكي دهان، يبوست، احتباس ادرار، تاري ديد و ميدريازشايع تر از عوارض خارج هرمي آن است. از ديگر عوارض شايع تيوريدازين كاهش فشار خون، اختلالات جنسي و اختلال ارگاسم، كاهش تيزبيني، اختلال در ديد شبانه و مايل به قهوه اي شدن رنگ ديد است.
توصيه ها :
به تك نگار كلرپرومازين مراجعه كنيد.
شرايط نگهداري :

دور از نور و در ظروف در بسته و غير قابل نفوذ به هوا نگهداري شود

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده