عوارض و خطرات و مزایای مصرف متوپرولول

اثرات و عوارض مصرف متوپرولول,نحوه مصرف و خوردن متوپرولول,فواید داروی متوپرولول,درمان با متوپرولول,دوز مصرفی متوپرولول,موارد کاربرد متوپرولول,خطرات متوپرولول

متوپرولول         Metoprolol Tartrate

اشكال دارويي      Tab: 50mg

موارد و مقدار مصرف :

هايپرتانسيون

معمولاً با دوز اوليهmg 100 روزانه شروع مي شوند و به صورت هفتگي و با توجه به پاسخ بيمار افزايش مي يابد تا به mg400 درروز برسد كه ممكن است بصورت تك دوزو يا 2باردرروزتجويزگردد.

دوز معمول نگهدارنده mg200-100 در روز است.

متوپرولول

آنژين صدري

mg100-50، دو تا سه بار در روز تجويز مي شود.

انفاركتوس ميوكارد

ابتدا بايد از فرم تزريقي آن استفاده شود و سپس به مدت 48 ساعت به صورت خوراكي ادامه پيدا كند. دوز نگهدارنده در اين حالت مي تواندmg 100 دو بار در روز باشد.

موارد منع مصرف و احتياط :

بتابلوكرها از جمله متوپرولول در صورت وجود براديكاردي سينوسي، شوك كارديوژنيك، نارسايي قلبي و همچنين موارد حساسيت به دارو منع مصرف دارند.

توصيه ميشود كه مصرف اين دسته داروها حداقل 48 ساعت قبل از دريافت داروي بيهوشي قطع شود.

كارايي اين داروها در كودكان ثابت نشده است.

مصرف در بارداري و شيردهي :

در گروهC حاملگي قرار دارد و بهتر است با احتياط در مادران شيرده تجويز شود.

تداخلات مهم :

داروهايي كه متوپرولول را تحت تاثير قرار مي دهند شامل: باربيتوراتها، نمكهاي كلسيم وآلومينيوم، كلستيرامين، NSAID، سيپروفلوكساسين.

داروهايي كه توسط متوپرولول(بتابلوكرها) تحت تاثير قرارمي گيرند: استامينوفن، هالوپريدول، هيدرالازين، فنوتيازين ها، ضد انعقادها، بنزوديازپين ها، كلونيدين، اپي نفرين، ليدوكائين، تئوفيلين و سولفونيل اوره ها.

عوارض جانبي :

شايع ترين: افت فشار خون.

مهم ترين: براديكاردي، نارسايي قلبي، بلوكAV، برونكواسپاسم.

توصيه ها :

دارو را همرا غذا مصرف كنيد.

اين دارو ممكن است علائم باليني كاهش قند خون و همچنين هايپرتيروئيديسم (مانند تاكيكاردي) را پنهان كند.

از قطع ناگهاني مصرف دارو خودداري شود.

درهنگام انجام فعاليتهايي كه نياز به هوشياري كامل و دقت دارند با احتياط مصرف شود.

در صورت بروز تنگي نفس به ويژه در حالت خوابيده با پزشك تماس بگيريد.

شرايط نگهداري :

در دماي اتاق و دور از نور نگهداري شود