عوارض و خطرات و مزایای مصرف هيدرالازين

اثرات و عوارض مصرف هيدرالازين,نحوه مصرف و خوردن هيدرالازين,فواید داروی هيدرالازين,درمان با هيدرالازين,دوز مصرفی هيدرالازين,موارد کاربرد هيدرالازين,خطرات هيدرالازين
هيدرالازين      Hydralazine HCL

اشكال دارويي     Inj: 20mg/ml

موارد و مقدار مصرف :
فرم تزريقي دارو تنها زماني كه دارو به صورت خوراكي نمي تواند تجويز شود استفاده مي گردد.
درمان دربيماران بستري ممكن است با تزريق داخل عضلاني و داخل وريدي هيدرالازين شروع شود. دوز محلول mg40-20 مي باشد كه در صورت نياز تكرار مي شود.
بيماران خاص مانند افرادي كه آسيب جدي كليوي دارند ممكن است به دوزهاي كمتري نيازداشته باشند.
فشارخون بيماربايد مرتباً  كنترل شود. فشار خون در طي چند دقيقه بعد از تزريق دارو شروع به كاهش مي كند، حداكثر كاهش فشار خون 10 تا80  دقيقه بعد از تزريق دارو است.
در اكثر بيماران بعد از 24 تا 48 ساعت مي توان درمان را به صورت خوراكي ادامه داد.
كودكان : mg/kg2/0- 1/0 هر4 تا 6 ساعت بر حسب نياز.

هيدرالازين
درمان اكلامپسي
mg10-5  هر20 دقيقه به صورت يك جا تزريق وريدي مي شود. اگر بعد از دريافت mg20 اثري مشاهده نشد، روش ديگري را براي درمان انتخاب كنيد.

موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت حساسيت به اين دارو و همچنين دربيماري شريان كرونر و روماتيسم دريچه ميترال قلب   منع مصرف دارد.
درصورت استفاده با ساير داروهاي كاهنده فشار خون احتياط شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه حاملگي قرار دارد و در دوران بارداري بايد با احتياط و تنها درصورت نياز استفاده شود. هيدرالازين در شيرمادر ترشح مي شود لذا در دوران شيردهي با احتياط تجويز شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه با هيدرالازين  تداخل دارند: بتابلوكرها مثل متوپرولول و پروپرانولول، ايندومتاسين.
عوارض جانبي :
شايع ترين: سردرد، بي اشتهايي، سندرم شبه لوپوس، افزايش وزن.
مهم ترين: آگرانولوسيتوپني.
ساير عوارض: تپش قلب، احساس بي حسي، تهوع، استفراغ، بثورات جلدي.
توصيه ها :
لازم است درمدت درمان با هيدرالازين به طور مرتب شمارش سلولهاي خوني و تيترآنتي بادي       آنتي نوكلئاز را جهت احتمال بروز لوپوس اريتماتوس كنترل كنيد.
هيدرالازين  بايد به صورت آهسته وريدي تزريق شود.
هيدرالازين همراه اغلب محلولهاي تزريقي تغييررنگ مي دهد كه دليل ازدست رفتن خاصيت دارو نيست.
در تزريق هيدرالازين بهتراست از محلول قندي استفاده نشود. از محلول نمكي 9/0 % ، رينگر و      رينگر لاكتات مي توان استفاده كرد .
كاهش فشار خون وضعيتي (ارتواستاتيك) با مصرف اين دارو رخ مي دهد. بايد به بيمار توصيه شود از تغيير وضعيت ناگهاني بپرهيزد.
بيمار بايد رژيم غذايي كم نمك داشته باشد.
شرايط نگهداري :
دردماي 30-15 سانتيگراد نگهداري و از يخ زدگي محافظت شود

اشتراک گذاری

نظرات برای این پست بسته شده .