عوارض و خطرات و مزایای مصرف وراپاميل

وراپاميلاثرات و عوارض مصرف وراپاميل,نحوه مصرف و خوردن وراپاميل,فواید داروی وراپاميل,درمان با وراپاميل,دوز مصرفی وراپاميل,موارد کاربرد وراپاميل,خطرات وراپاميل

وراپاميل    Verapamil Hcl

اشكال دارويي      Coated Tab: 40mg

Inj: 5mg/2ml

موارد و مقدار مصرف :

آنژين مزمن پايدار، آنژين ناپايدار و آنژين پرينزمتال

 

دوز معمول اوليه mg120-80 سه بار در روز است كه اين مقدار با توجه به نياز و تحمل بيمار روزانه و يا هر هفته مي تواند افزايش يباد تا بيشترين پاسخ درماني ايجاد شود.

توجه: در بيماراني كه پاسخ آنها به وراپاميل افزايش يافته است نظير سالمندان و مبتلايان به نقص عملكرد كبدي مي توان دوز mg40 سه بار در روز را تجويز كرد.

هايپرتانسيون اوليه

در درمان تك دارويي دوز معمول mg80 سه بار در روز است . دوزهاي بالاتر از mg360 اثر بيشتري ايجاد نمي كند.

در افراد سالمند و يا كوچك جسه مي توان دوز mg40 سه بار در روز را تجويز كرد.

?توجه: اثرات پد فشار خوني دارو در يك هفته اول مشاهده مي شود.

تاكي آريتمي فوق بطني

فقط به صورت وريدي تزريق مي شود. به صورت آهسته وريدي حداقل 2 دقيقه و تحت كنترل همزمان ECG و فشار خون بيمار تزريق مي شود.

دوز اوليه- mg10-5 (mg/kg15/0-075/0) به صورت وريدي و يكجا در مدت 2 دقيقه تزريق مي شود. در صورت كافي نبودن پاسخ بيمار مي توان از اولين دوز mg10 (mg/kg15/0) تزريق كرد.

توجه: در بيماران سالمند دارو بايد در مدت حداقل 3 دقيقه تزريق شود.

كودكان: كمتر از 1 سال، mg/kg2/0-1/0 به صورت وريدي و يكجا در مدت 2 دقيقه تزريق مي شود.

1 تا 5 سال، mg/kg3/0-1/0 به صورت وريدي و يكجا در مدت 2 دقيقه تزريق مي شود. نبايد از mg5 بيشتر شود. در صورت كافي نبودن پاسخ و نياز بيمار مي توان همين دوزها را30 دقيقه بعد از اولين دوز تكرار كرد.

موارد منع مصرف و احتياط :

در صورت وجود بلوك AV درجه 2 يا 3 (به جز در حالتيكه ضربان ساز مصنوعي وجود داشته باشد) يا هيپوتانسيون (فشار سيستوليك كمتر از mmHg90) نارسايي شديد بطن چپ، شوك كارديوژنيك و CHF شديد، فيبريلاسيون يا فلوتر دهليزي نبايد تجويز شود.

وراپاميل تزريقي نبايد به صورت همزمان و يا با فاصله كم از داروهاي بتابلوكر وريدي(پروپرانولول، آتنولول و متوپرولول) استفاده شود. در مبتلايان به تاكيكاردي بطني نبايد تجويز شود.

در مبتلايان به سيروز كبدي فراهمي زيستي و نيمه عمر دارو به مقدار زيادي تحت تاثير قرار مي گيرد لذا بايد با احتياط تجويز شود.

نيمه عمر وراپاميل در صورت ابتلا به نارسايي كليه افزايش مي يابد و بايد تنظيم دوزاژ انجام شود.

مصرف در بارداري و شيردهي :

در گروه C حاملگي قرار دارد. به مقدار زيادي در شير مادر ترشح مي شود و بايد با احتياط فراوان در مادران شيرده تجويز شود.

تداخلات مهم :

به تك نگار نيفديپين مراجعه شود.

عوارض جانبي :

شايع ترين: سرگيجه، سردرد خفيف، يبوست و تهوع.

مهم ترين: نارسايي قلبي و برادي كاردي، ادم محيطي.

توصيه ها :

غذا جذب خوراكي وراپاميل را افزايش مي دهد. دارو را همراه غذا مصرف كنيد.

مصرف سبزي و مايعات زياد باعث پيشگيري از بروز يبوست مي شود.

تزريق وريدي بايد به آهستگي و درمدت بيش از2 دقيقه باشد. در سالمندان بايد آهسته تر صورت گيرد.

در ابتداي درمان و همچنين هنگام افزايش دوز بايد فشار خون بيمار كنترل شود.

در صورت درمان طولاني مدت با وراپاميل وضعيت كبدي بيمار كنترل شود.

در مشكلات حاد قلبي و يا در صورت مصرف همزمان پروپرانولول دوز وراپاميل را كاهش دهيد.

بيمار بايد در صورت بروز عوارض جانبي از جمله تورم دست ها و تنگي نفس به پزشك مراجعه كند.

 

شرايط نگهداري :

در دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد و در پوشش در بسته نگهداري شود