عوارض و مضرات،فواید داروی ليدوكائين

ليدوكائين     Lidocaine
اشكال دارويي     Inj (20ml): 1% , 2%
موارد و مقدار مصرف :
ايجاد بي حسي موضعي يا منطقه اي، اثر ضد دردي، درجات مختلفي از انسداد حركتي قبل از جراحي، زايمان و همچنين در دندانپزشكي
مقدارمصرف ليدوكائين به عنوان بي حس كننده موضعي به روش خاص بي حس كردن، رشته عصبي كه بايد بي حس شود، عمق بي حسي و مقاومتهاي فردي بيماران نظير سن و وزن بستگي دارد.
به طور كلي حداكثر دوز ليدوكائين در بزرگسالان و کودکان mg/kg5/4 (معادل با mg300) است كه در افراد مسن كاهش مي يابد.
براي بي حسي جلدي mg300-50 و براي بلوك عصب دنداني در دندانپزشكي mg30-20 از محلول     2 درصد استفاده مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
ليدوكائين براي بيماران مبتلا به كاهش شديد فشارخون، بلوك قلبي و ساير اختلالات هدايتي قلب        منع مصرف دارد.
ازآنجائيكه ليدوكائين در كبد متابوليزه مي شود، در بيماران مبتلا به نارسايي كبدي بايد با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد. بي خطر بودن مصرف بي حس كننده هاي موضعي در مادران شيرده ثابت نشده است.
تداخلات مهم :
داروهايي كه ليدوكائين را تحت تاثير قرار مي دهند: بتابلوكرها، سايمتيدين، پروكائين آميد و سوكسينيل كولين.
عوارض جانبي :
شايع ترين: سردرد خفيف، عصبانيت، بي قراري، خواب آلودگي، گيجي، تغيير خلق و خو، تاري ديد، وزوز گوش، تهوع و استفراغ.
مهم ترين: عوارض قلبي- عروقي مانند انبساط عروق محيطي كه به كاهش فشار خون و براديكاردي منجر مي شود، كاهش برون ده قلب و بلوك قلبي.
توصيه ها :
هنگام استفاده از بي حس كننده هاي موضعي تجهيزات مورد نياز براي احيا بايد در دسترس باشد.
وضعيت CNS را بررسي كنيد زيرا تغييرات ناگهاني در وضعيت ذهني، سرگيجه، اختلالات بينايي و انقباضات عضلاني مي توانند پيش آگهي تشنج باشند.
در صورت مصرف بي حس كننده هاي موضعي در دهان، 3 تا 4 ساعت پس از آن از خوردن و آشاميدن خودداري شود زيرا ممكن است عمل بلع مختل شده و غذا وارد ناي گردد همچنين از جويدن آدامس خودداري شود.
شرايط نگهداري :
در دماي 30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور نگهداري شود.

 

ليدوكائين اپي نفرين    Lidocaine Epinephrine

اشكال دارويي     Carpool: (Lidocain HCI 20mg + Epinephcine 125mcg/ml)

موارد و مقدار مصرف :
بزرگسالان: mg100-20 (ml5-1) استفاده مي شود. فاصله تزريق مكرر دارو حداقل 2 ساعت است.
توجه: حداكثر دوز ليدوكائين mg500 (معادل ml25) و اپي نفرين mcg/kg003/0است .
كودكان:mg30-20(ml5/1-1)استفاده ميشود. حداكثر دوزليدوكائين اپي نفرين دركودكانmg/kg7 است.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماران مبتلا به آسم، نارسايي قلبي، آريتمي، ديابت شيرين، هيپرتيروئيدي، هايپرتانسيون و بيماريهاي عروق محيطي با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان اين دارو با داروهاي آلفابلوكر(لابتالول، فنتولامين، پرازوسين، ترازوسين و ساير داروهاي داراي اين اثر) و نيترات ها باعث كاهش اثر بخشي اپي نفرين مي شود.
استفاده اين دارو در افرادي كه تحت بيهوش با داروهاي استنشاقي حاوي هالوتان هستند امكان بروز آريتمي وجود دارد.
مصرف اين دارو با داروها ضد افسردگي سه حلقه اي، بتابلوكرهاي غيرانتخابي، گليكوزيدهاي ديجيتالي، لوودوپا، مشتقات ارگوت، مهاركننده هاي MAO و هورمونهاي تيروئيدي تداخل دارد.
عوارض جانبي :
تحريك CNS و دستگاه قلب و عروق كه ممكن است به صورت بي قراري، تهيج، ضعف، خواب آلودگي، سرگيجه، اختلال حسي و گزگز و مورمور شدن انگشتان، وزوز گوش، تاري ديد، تهوع و استفراغ، انقباضات عضلاني، تشنج، اضطراب، بي حسي زبان و نواحي اطراف دهان، هيپوتانسيون و براديكاردي.
توصيه ها :
از تزريق مكرر ليدوكائين در يك محل بايد خودداري كرد زيرا مي تواند باعث تاخير در ترميم بافت، ادم و نكروز در محل تزريق شود. احتمال بروز واكنشهاي حساسيتي وجود دارد كه بايد مد نظر پزشك باشد.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد و دور از يخ زدگي نگهداري شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده