مضرات و اثرات داروی كلوميفن

اثرات و عوارض مصرف كلوميفن,نحوه مصرف و خوردن كلوميفن,فواید داروی كلوميفن,درمان با كلوميفن,دوز مصرفی كلوميفن,موارد کاربرد كلوميفن,خطرات كلوميفن

كلوميفن       Clomiphene Citrate

اشكال دارويي     Tab: 50mg

موارد و مقدار مصرف :
درمان نارسايي تخمدان (القاي تخمك گذاري)
درمان اوليه: دوز معمول mg50 روزانه به مدت 5 روز است. دوز را مي توان در هر زماني كه بيمار تا چند روز خونريزي نداشته است شروع كرد. اگر خونريزي خود به خودي اتفاق بيافتد دوز دارو را از روز پنجم سيكل شروع مي كنند و اگر تخمك گذاري با اين دوز اتفاق بيافتد نيازي به افزودن دوز در سيكل هاي بعدي نيست.
دوره دوم درمان: اگر به دوز دوره اول پاسخ ندهد، دوز را افزايش مي دهيم.
دوز دارو دراين دوره mg100 به مدت 5 روز است ونه بيشتر و شروع اين دوره پس از گذشت30 روز از اتمام دوره قبل است.
دوره سوم درمان: معمولاً دوره سوم مانند دوره دوم درمان است و افراد اگرقادر باشند جواب بدهند در دوره هاي  اول و دوم نتيجه ديده مي شود.

كلوميفن
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت وجود بيماري كبدي و يا تاريخچه اختلال كبد منع مصرف دارد.
درمان با كلوميفن براي بيماراني كه دچار اختلال عملكرد تخمدان و هيپوفيز باشند بي تاثير خواهد بود و براي عملكرد مناسب دارو بايد سطح استروژن مناسب باشد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه X حاملگي قرار دارد در طي دوران شيردهي نبايد مصرف شود.
تداخلات مهم :
مورد خاصي از تداخل دارويي با كلوميفن گزارش نشده است.
عوارض جانبي :
شايع ترين: تشكيل كيست درتخمدان، ُگرگرفتگي ودردهاي شكمي يا لگني واحساس ناراحتي درسينه ها كه گاهي درد همراه تهوع و استفراغ است.
مهم ترين: اين دارو در دوزهاي معمول فاقد عارضه اي خطرناك است.
توصيه ها :
به بيمار توضيح دهيد كه امكان چند قلوزايي وجود دارد به ويژه با مصرف دوزهاي بالاتر.
درصورتيكه تصورشود بارداري به وجودآمده است مصرف دارورا فوراً قطع كرده و با پزشك     تماس بگيريد.
درصورت احساس درد يا دل پيچه كه ممكن است نشان بزرگ شدن يا كيست تخمدان باشد مصرف دارو را قطع كنيد.
درصورت بروز هر گونه اختلال در ديد از قبيل تاري ديد و ترس از نور با پزشك تماس بگيريد.
شرايط نگهداري :
دردماي 30-15 سانتيگراد و دور از نور، رطوبت و حرارت و در ظروف در بسته نگهداري شود.