هالوپريدول

اثرات و عوارض مصرف هالوپريدول,نحوه مصرف و خوردن هالوپريدول,فواید داروی هالوپريدول,درمان با هالوپريدول,دوز مصرفی هالوپريدول,موارد کاربرد هالوپريدول,خطرات هالوپريدول
هالوپريدول Haloperidol

اشكال دارويي Scored Tab: 0.5mg , 5mg
Inj: 5mg/ml

موارد و مقدار مصرف :
اختلالات رواني
بزرگسالان: دوز اوليه- در صورت وجود علائم متوسط و يا براي افراد پير و ناتوان mg2-5/0 دو يا سه بار در روز و در صورت شديد بودن علائم و يا مزمن بودن و مقاوم بودن بيماري دوز mg5-3 دو يا سه بار در روز تجويز مي شود.
هالوپريدول
در بيماراني كه با اين مقادير از دارو كنترل شدند ممكن است تا دوز mg100 در روز هم نياز باشد.
كودكان 3 تا 12 سال : دوز اوليه mg5/0(mcg/kg50-25) در روز است. در صورت لزوم هر 5 تا 7 روز مي توان mg5/0 به دوز اوليه افزوده تا پاسخ درماني مناسب دريافت شود. حداكثر دوز پيشنهادي روزانه mg15/0 است.
تزريق عضلاني: براي كنترل سريع آژيتاسيون همراه با علائم نسبتاً تا خيلي شديد مقدار mg5-2 تزريق مي شود.
با توجه به پاسخ ايجاد شده دوزهاي بعدي هر 60 دقيقه تزريق مي شوند اگر چه با فواصل 4 تا 8 هم ممكن است نتيجه رضايت بخش باشد.
توجه: هر چه زودتر بايد شكل خوراكي جايگزين تزريقي شود.
سندرم Tourette
بزرگسالان: دوز شروع كننده mg5/1-5/0 سه بار در روز است ولي تا حدود mg10 روزانه هم ممكن است نياز باشد.
دوز دارو بايد به دقت تنظيم شود تا بهترين پاسخ ايجاد گردد.
كودكان 3 تا 12 سال: mg/kg075/0- 05/0 در روز تجويز مي شود.
اختلالات رفتاري، بيش فعاليhyperactivity) )
كودكان 3 تا 12 سال: mg/kg075/0 – 05/0 در روز تجويز مي شود. در صورت شديد بودن علائم كودك ممكن است دوزهاي بالاتري نياز باشد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در كودكان كمتر از 3 سال تجويز نشود.
در كودكان، سالمندان، مبتلايان به هيپرتيروئيدي و پورفيري حاد با احتياط مصرف شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
درگروه C حاملگي قرار دارد. درشيرمادر ترشح ميشود ودردوران شيردهي بايد بااحتياط تجويز گردد.
تداخلات مهم :
احتمال بروز عوارض خارج هرمي شديد در صورت مصرف همزمان هالوپريدول با فلوكستين و يا ليتيوم وجود دارد.
تجويز همزمان هالوپريدول و آميودارون به دليل خطر بروز آريتمي توصيه نمي شود.
عوارض جانبي :
همانند كلرپرومازين است با اين تفاوت كه با احتمال كمتري ايجاد خواب آلودگي، كاهش فشار خون و عوارض آنتي موسكاريني مي كند ولي عوارض خارج هرمي آن بيشتر است.
توصيه ها :
به تك نگار كلرپرومازين مراجعه شود.
شرايط نگهداري :
در ظروف غير قابل نفوذ به هوا و دور از نور و در جاي خشك و خنك نگهداري شود.