آنتی هیستامین دكونژستانت

آنتي هيستامين دكونژستانت    Antihistamine Decongestant

اشكال دارويي     Tab: Chlorpheniramine 2.5mg + Phenylephrine 5mg + Phenylpropanolamine 20mg

موارد و مقدار مصرف :
احتقان و آبريزش بيني در اثر سرماخوردگي و يا رينيت حساسيتی
بزرگسالان:  يك قرص هر6 تا 8 ساعت تا رفع علائم مصرف مي شود.
كودكان 6  تا 12 سال: 2 تا 3 قرص در روز مي توان استفاه كرد.
موارد منع مصرف و احتياط :
مصرف اين دارو در نوزادان ممنوع است .
به علت وجود اثرات آنتي موسكاريني اين دارو، استفاده ازآن در بيماران مبتلا به گلوكوم زاويه بسته، زخم پپتيك تنگ كننده مجراي گوارش و انسداد مثانه بايد با احتياط باشد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. تجويز آنتي هيستامينها درمادران شيرده ممنوع است.
تداخلات مهم :
اين دارو اثرات خواب آلودگي سركوب كننده اي CNS داروهايي نظيرالكل، باربيتوراتها، ضد دردهاي مخدر، ضد اضطرابها و ضد سايكوزها را تشديد مي كند و همچنين باعث طولاني شدن و تشديد اثرات آنتي موسكاريني (آنتي كولينرژيكي) داروهايي مثل آتروپين، ديسوپراميد و برخي ضدافسردگي سه حلقه اي، مهاركننده هايMAO، فنوتيازين ها، كينيدين و هالوپريدول مي گردد.
عوارض جانبي :
دپرسيون :CNS خواب آلودگي، گيجي، ضعف، سستي.
اثرات آنتي موسكاريني: خشكي دهان، بيني، گلو، غليظ شدن ترشحات راههاي تنفسي، تاري ديد، احتباس ادرار و يبوست.

آنتی هیستامین
توصيه ها :
در زمان استفاده از اين دارو بيمار بايد آب كافي (روزانه 2 ليترآب) دريافت كند.
هنگاميكه ترشحات بيني چركي است استفاده از آنتي هيستامين ها باعث غليظ شدن ترشحات مي شود مخصوصاً اگر بيمار آب كافي دريافت نكند.
اين دارو ممكن است باعث خواب آلودگي و منگي شود از اين رو بيمار بايد از انجام كارهايي كه نياز به هشياري دارند خودداري كند.
بيمار بايد از مصرف همزمان الكل و ساير داروهاي تضعيف كننده CNS بپرهيزد.