معماری
كلوتريمازول

داروی كلوتريمازول

كلوتريمازول       Clotrimazole

اشكال دارويي     Topical  Cream: 1%
Vaginal Cream: 6%
Vaginal Tab: 100mg

موارد و مقدار مصرف :
بزرگسالان و كودكان: روزي 2 تا 3 مرتبه براي مدت 2 تا 4 هفته بر روي نواحي مبتلا و پوست اطراف ماليده شود. معمولاً بهبودي پس از هفته اول با رفع خارش اتفاق مي افتد.
كانديدياز ولوواژينال
بزرگسالان: mg50 (يك اپليكاتور از كرم واژينال 1درصد) قبل از خواب استفاده ميشود. مدت درمان 6 تا 14روز است. قرص واژينال mg100 كلوتريمازول در زنان غير حامله يكبار قبل از خواب به مدت 6 تا 7 روز استفاده مي شود. در زنان حامله قرص واژينال mg100 يكبار قبل از خواب و به مدت 7 روز به كار مي رود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در مبتلايان به اختلال عملكرد كبد يا كليه با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه B حاملگي قرار دارد و طي شيردهي و بارداري بايد با احتياط تجويز شود.
عوارض جانبي :
افزايش آنزيمهاي كبدي، دفع درناك ادرار و افسردگي كه با جذب سيستميك دارو روي مي دهد . عوارض موضعي عبارتند از تحريك، احساس سوزش و درماتيت تماسي.
توصيه ها :
درصورتيكه 4 هفته پس ازاستفاده از كرم موضعي دارو بهبودي حاصل نشد بايد به پزشك مراجعه شود.
دارو را طبق دستور تا پايان دوره مصرف كنيد.
از پانسمان بسته هنگام مصرف كرم موضعي كلوتريمازول بايد جلوگيري كرد زيرا محيط مناسبي براي رشد مخمر وآزاد سازي مواد حساسيت زا است.
اين دارو بر روي تريكومونا بي اثر است لذا تجويزآن حتماً بايد بعد از معاينه توسط پزشك انجام شود.
در صورت عود مجدد بيماري دوره درمان بايد طولاني تر شود (14-10روز) و يا داروي ديگري جايگزين گردد.
در صورت بروز حساسيت حتماً مصرف دارد قطع شود.
رعايت نكات بهداشتي و استفاده از لباس زير نخي به درمان كمك مي كند.
سه روز بعد از اتمام دوره بيمار از ديافراگم يا كاندوم مي تواند استفاده كند.