معماری

داپسون,Dapsone

داپسون     Dapsone

اشكال دارويي     Tab: 50mg , 100mg

موارد و مقدار مصرف :
جذام
داپسون به عنوان يكي از داروهاي رژيم چند دارويي در درمان تمام اشكال جذام به كار مي رود.
? به پروتكل درماني جذام مراجعه شود.
التهاب پوست تبخالي شكل
بزرگسالان و كودكان: دوز اوليه mg50 در روز و اگر با اين مقدار كنترل نشد تا mg300 در روز هم       مي تواند افزايش يابد.

 

داپسون
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت حساسيت مفرط به داپسون يا سولفوناميدها، آميلوئيدوز پيشرفته كليوي، كم خوني و   كمبود مت هموگلوبين ردوكتاز ممنوعيت مصرف دارد.
در مبتلايان به بيماري مزمن كليوي، كبدي، ريوي، قلبي-  عروقي و كم خوني مقاوم به درمان و كمبود G6PD با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در دوران شيردهي منع مصرف دارد و در صورت لزوم استفاده از آن مادر بايد از شير دادن به نوزاد پرهيز كند.
تداخلات مهم :
مصرف همزمان داپسون و داروهايي كه آنتاگونيست اسيدفوليك هستند نظير پيريمتامين احتمال بروز اثرات خوني مثل گرانولوسيتوز را افزايش مي دهد.
تجويز داپسون به همراه داروهايي كه موجب بروز هموليز درافراد مبتلا به كمبود G6PD مي شوند بايد با احتياط باشد(داروهايي نظير نيتريت، فنيل هيدرازين، نيتروفورانتوئين و پريماكين).
مصرف همزمان داپسون و تري متوپريم باعث افزايش غلظت سرمي داپسون مي شود.
عوارض جانبي :
درجات مختلفي از بروز هموليز و مت هموگلوبينمي ديده شده است كه وابسته به دوز هستند. از ديگر عوارض داپسون مي توان به نوروپاتي، التهاب حساسيتي پوست، سندرم داپسون (بثورات پوستي همراه با تب و ائوزينوفيلي)، كم خوني هپاتيت، بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، سردرد و بي خوابي اشاره كرد.
توصيه ها :
براي جلوگيري از بروز تحريكات گوارشي بهتر است داپسون همراه غذا استفاده شود.
در طول درمان با داپسون بايد مرتباً از بيمار شمارش كامل گلوبولي بعمل آيد. توصيه مي شود كه اين بررسي در ماه اول هر هفته در 6 ماه اول به صورت ماهانه و بعد از آن هر 6 ماه يكبار انجام شود.
عملكرد كبدي بيمار نيز قبل از شروع و در طول مدت درمان بايد كنترل شود و در صورت بروز اختلال كبدي، تب، لرز، بي اشتهايي، بي حالي، تهوع و استفراغ و يرقان بايد مصرف آن قطع شود.
در صورتيكه هموليز و مت هموگلوبيني بيمار شديد باشد درمان بايد متوقف گردد.
اثرات درماني داپسون ممكن است زودتر از 3 تا 6 ماه بعد ظاهر نشود. ولي چنانچه بعد از گذشت 6 ماه هيچ نشانه اي از بهبودي ديده نشود بايد پزشك را در جريان قرار داد.
در صورتيكه بيمار در حين درمان با داپسون متوجه بروز راش و همچنين ضايعات تاولي در اطراف آرنج شد بايد بلافاصله به پزشك اطلاع دهد.
شرايط نگهداري :
در ظروف محكم و در بسته و محافظ در برابر نور و در درجه حرارت 15 تا 30 سانتيگراد نگهداري شود. در صورت تغيير رنگ داپسون، اين تغيير رنگ حتماً نشانه خراب شدن دارو نيست