معماری
سولفات منيزيم

سولفات منيزيم

سولفات منيزيم Magnesium Sulfate

اشكال دارويي Inj: 10% , 20% , 50%

موارد و مقدار مصرف :
پيشگيري و كنترل تشنج ناشي از پره اكلامپسي و اكلامپسي در خانم هاي حامله
دوز اوليه: g4 همزمان با آن از محلول 50 درصد سولفات منيزيوم به مقدار g5 يا ml10 تزريق داخل عضلاني مي گردد.
دوزهاي بعدي در صورت بروز تشنج مجدد g5-4 از محلول 50 درصد هر 4 ساعت به صورت عميق عضلاني و يا g2-1 در ساعت انفوزيون وريدي است.
حملات ناشي از كمبود منيزيوم
بزرگسالان: g1 از طريق عضلاني يا وريدي هر 6 ساعت براي 4 دوز تجويز مي شود.
كودكان: mg/kg50-25 هر 6 تا 8 ساعت براي 3 تا 4 دوز به صورت وريدي يا عضلاني تزريق ميشود.
حداكثر دوز قابل تجويز در هر روز g2 است.
تغذيه كامل وريدي
بزرگسالان: g3-1 در روز به صورت انفوزيون وريدي تجويز مي شود.
كودكان: g25/1-25/0 در روز به صورت انفوزيون وريدي تجويز مي شود.
موارد منع مصرف و احتياط :
در صورت سميت حاملگي در مدت 2 ساعت قبل زا زايمان نبايد تجويز شود.
در بيماران مبتلا به نقص عملكرد كليه و بلوك قلبي با احتياط تجويز گردد.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد. در صورت تزريق به مادر باردار لازم است سرعت ضربان قلب جنين كنترل شود.
مقادير كمي از دارو وارد شير مادر مي شود و در دوران شيردهي بايد با احتياط تجويز شود.

تداخلات مهم :
مصرف مسددهاي عصبي – عضلاني و نيفديپين همزمان با اين دارو تداخل دارد.
عوارض جانبي :
تهوع، استفراغ، گرگرفتگي، تعريق، كاهش فشار خون، تشنگي، تضعيف تنفسي، تضعيف دستگاه اعصاب مركزي، هيپوكلسمي و تتاني.
توصيه ها :
هنگام تزريق وريدي منيزيوم هر 15 دقيقه بايد علائم حياتي بيمار كنترل شود و به علائم دپرسيون تنفسي و بلوك قلبي دقت گردد.
سولفات منيزيوم با محلول قندي 5 درصد سازگار است. حداكثر سرعت تزريق دارو mg150 دردقيقه مي باشد. در بيماراني كه تحت درمان با ديگوكسين هستند با احتياط مصرف شود.