معماری

سيپروهپتادين,Cyproheptadine

سيپروهپتادين

Cyproheptadine
اشكال دارويي

Scored Tab: 4mg
موارد و مقدار مصرف :
در درمان حالتهاي حساسيتي مانند كهير، آنژيوادم و بيماريهاي پوستي خارش دار
بزرگسالان: دوزاوليهmg 4 سه بار در روز تجويز مي شود كه در صورت نياز تنظيم مي گردد.
دوز متوسط مورد نياز mg16- 12روزانه در3 تا4 دوز منقسم است و ممكن است تا دوز mg32       در روز نياز باشد.
كودكان: با توجه به سن، در كودكان 2 تا 6 سالmg 2 در روز هر 2 تا 3 ساعت كه ممكن تا حداكثر mg12 روزانه افزايش يابد. براي كودكان 7 تا 14 سال مقدار mg4 در2 يا 3 دوز منقسم تا حداكثر mg16 در روز تجويز ميشود.
درمان سر دردهاي عروقي (شامل ميگرن)
mg4 كه ممكن است در صورت نياز بعد از30 دقيقه تكرار شود. بيماراني كه به اين دارو جواب ميدهند با mg8 درمان ميشوند و اين دوز نبايد در طي 4 تا 6 ساعت مجدداً تكرار شود.
دوز نگهدارنده mg4 ممكن است هر 4 تا 6 ساعت تجويز گردد.

سيپروهپتادين
توجه: اين دارو به عنوان محرك اشتها در كودكان مصرف مي شود ولي مؤثر بودن آن به اثبات نرسيده است.
موارد منع مصرف و احتياط :
دركودكان زير2سال ترم يا نارس و همچنين سابقه واكنش حساسيتي بيش ازحد نبايد مصرف شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
درگروه B حاملگي قراردارد. مصرف آن درشيردهي توصيه نمي شود.
تداخلات مهم :
مصرف اين دارو به طورهمزمان با تضعيف كننده هايCNS (الكل، مهاركننده هايMAO) اثرات آنها را افزايش ميدهد.
استفاده همزمان با آنتي كولينرژيك ها اثرات جانبي آنها را تشديد مي كند.
عوارض جانبي :
شايع ترين: عوارض آنتي كولينرژيك دارو شامل: خشكي دهان، تاري ديد وغليظ شدن ترشحات نايژه، احتباس ادرار و يبوست.
از ديگرعوارض اين دارو خواب آلودگي، افزايش وزن، تهوع، استفراغ، اسهال و زردي كلستاتيك است.
مهم ترين: تشديد حملات آسماتيك، واكنشهاي آلرژيك، تشديد گلوكوم و هيپرتانسيون.
توصيه ها :
سيپروهپتادين در بيماران مسن ضعيف توصيه نمي شود.
براي كاهش عوارض گوارشي، بهتر است دارو بعد از غذا يا شير مصرف شود.
براي غلبه به عوارضي چون خشكي دهان مصرف مايعات زياد توصيه مي شود كه اين عمل از ايجاد زردي كلستاتيك هم جلوگيري مي كند.
به دليل اثر خواب آوري اين دارو بيمار بايد از رانندگي و همچنين انجام كارهاي دقيق خودداري نمايد. قابل ذكر است كه درتعدادي ازبيماران اثرات خواب آوري دارو پس از3 تا 4 روزمصرف ازبين مي رود.
شرايط نگهداري :
دارو بايد در ظروف در بسته و دور از نور در دماي 30-15 سانتيگراد نگهداري گردد.