معماری

عوارض،خطرات و مزایای مصرف فنوباربيتال

اثرات و عوارض مصرف فنوباربيتال,نحوه مصرف و خوردن فنوباربيتال,فواید داروی فنوباربيتال,درمان با فنوباربيتال,دوز مصرفی فنوباربيتال,موارد کاربرد فنوباربيتال,خطرات فنوباربيتال

فنوباربيتال    Phenobarbital

اشكال دارويي     Tab: 15mg , 60mg , 100mg
Inj: 200mg/ml

موارد و مقدار مصرف :
اختلالات تشنجي
بزرگسالان: mg60-10 در روز به صورت خوراكي تجويز مي گردد . در تشنج حاد mg300-200 تزريق عضلاني يا وريدي ميشود كه درصورت نياز ميتواند هر 6 ساعت تكرارگردد تا حداكثر mg600 در روز.
كودكان: mg/kg 6-3 درروز از طريق خوراكي وmg/kg6-4 روزانه به صورت داخل عضلاني يا وريدي براي مدت 7 تا10روز تا رسيدن به سطح خوني mcg/ml15(يا mg/kg15-10روزانه) تجويزمي شود.

فنوباربيتال
آرام بخشي
بزرگسالان:mg/kg 120-30 به صورت خوراكي يا تزريق عضلاني يا وريدي در 2 تا 3 دوز منقسم تجويز مي شود و بيشترين مقدار قابل مصرف در روزmg 400 است.
كودكان: mg/kg32-8 (mg/kg2) در روز تجويز مي شود.
خواب آوري
بزرگسالان: mg200-100 در روز به صورت خوراكي و يا mg320-100 از طريق تزريق عضلاني يا وريدي تجويز مي گردد.
كودكان: دوز خوراكي بر اساس وزن و سن كودك تنظيم مي شود.
صرع استاتوس
mg/kg20-15 درمدت10 تا 15 دقيقه به صورت وريدي تزريق مي شود تا به سطح خوني    mcg/ml40-15 برسد.
موارد منع مصرف و احتياط :
درصورت حساسيت به باربيتوراتها، پورفيري آشكار يا سابقه آن، نقص واضح عملكرد كبدي وكليوي، بيماري حاد تنفسي، نفريت واعتياد قبلي به داروهاي گروه خواب آور وآرام بخش منع مصرف دارد.
درافراد مبتلا به افسردگي وداراي تمايل به خودكشي يا سابقه سوءاستفاده ازداروبااحتياط تجويز شود.
در افراد مبتلا به دردهاي حاد يا مزمن با احتياط تجويز شود.
تزريق داخل شرياني و زيرجلدي اين دارو ممنوع است.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد. دردوران شيردهي با احتياط تجويز شود، باعث خواب آلودگي نوزاد   مي شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه باربيتوراتها راتحت تاثيرقرارمي دهند: الكل، چاركول، كلرآمفنيكل، مهاركننده هايMAO، اسيد والپروئيك و ريفامپين.
داروهايي كه توسط باربيتوراتها متاثر مي شوند: استامينوفن، ضد انعقادها، بتابلوكرها، كاربامازپين، كلرآمفنيكل، كلونازپام، ضد بارداريهاي خوراكي، كورتيكواستروئيدها، ديگوكسين، دوكسوروبيسين ، داكسي سايكلين، گريزئوفولوين، هيدانتوئين، مترونيدازول، ناركوتيك ها، فنيل بوتازون، كينيدين،  تئوفيلين و وراپاميل.
عوارض جانبي :
شايع ترين: خواب آلودگي، گيجي، عدم تعادل، تحريك پذيري و عصبانيت.
مهم ترين: تب، براديكاردي، آپنه، كاهش فشار خون، آسيب كبدي، راشهاي پوستي، آنژيوادم، دپرسيون تنفسي و دپرسيون CNS.
توصيه ها :
قرص ها بايد به طور كامل خورده شده و از جويدن آن خودداري شود.
مصرف دراز مدت اين دارو باعث كمبود ويتامينD، فولات و ويتامين B12  مي شود و بايد غذاهاي حاوي ويتامينD نظير لبنيات استفاده شود. گاهي هم تجويز تركيبات ويتامينD لازم است.
همچنين مصرف سبزيجات و ميوه هاي تازه و حبوبات توصيه مي شود. تركيبات كمكي ويتامين B12  و اسيد فوليك هم ممكن است تجويز گردد.
تزريق عضلاني دارو بايد به صورت عميق و در يكي از عضلات بزرگ باشد و حجم تزريقي در هر محل نبايد از ml5 بيشتر شود.
جهت تزريق ورديدي بايد پودر دارو را به نسبت 1 به10 رقيق كرده و به صورت دوراني حركت دهيد تا سريع تر حل شود ولي درصورتيكه پس از 5 دقيقه هنوز دارو حل نشده باشد و رسوبات در آن ديده شود نبايد استفاده گردد.
تزريق وريدي بايد آهسته باشد و سرعت تزريق نبايد از mg100 در دقيقه بيشتر شود.
محلول تزريقي باربيتوراتها بسيار قليايي است و بيرون زدگي آنها از رگ و يا تزريق داخل شرياني   ممنوع است.
در صورت شكايت بيمار از درد در اندام ها تزريق دارو را در آن اندام متوقف كنيد.
بيمار بايد تا 30 دقيقه پس از دريافت دوز بالا از دارو تحت نظارت باشد.
عملكرد كبد، كليه و سيستم خون ساز بيمار بايد به صورت دوره اي كنترل شود.
غلظت سرمي بالاترازmcg/ml50 ممكن است منجر به كوماوبالاتر ازmcg/ml80 آن باعث مرگ شود.
باربيتوراتها اثر ضد دردي ندارند و نبايد به اين منظور تجويز شود.
مصرف الكل خطرناك است و نبايد استفاده شود.
شرايط نگهداري :
در دماي 30-15 درجه سانتيگراد نگهداري شود. قرص در پوشش بسته و فرم تزريقي هم از يخ زدگي محافظت گردد.