معماری

عوارض،خطرات و مزایای مصرف والپروات سديم

اثرات و عوارض مصرف والپروات سديم,نحوه مصرف و خوردن والپروات سديم,فواید داروی والپروات سديم,درمان با والپروات سديم,دوز مصرفی والپروات سديم,موارد کاربرد والپروات سديم,خطرات والپروات سديم

والپروات سديم    Valproate Sodium

اشكال دارويي     E.C.Tab: 200mg
Syrup: 200mg/5ml

موارد و مقدار مصرف :
انواع ساده و پيچيده صرع
بزرگسالان و كودكان بالاي10 سال: ابتدا mg/kg15-10 درروز تجويز ميشود و سپس درفواصل يك هفته اي مقدارmg/kg10-5 به آن اضافه مي شود تا زمانيكه تشنج ها كنترل گردند. بيشترين دوز پيشنهادي mg/kg60 است كه اگر از mg250 در روز بيشتر شد بايد در دوزهاي منقسم تجويز شود.والپروات سديم
جايگزين كردن داروهاي ضد صرع با والپروات سديم: دوز ساير داروهاي ضدصرع به ميزان 25 درصد در هر 2 هفته بايد كاهش يابد و اين كاهش دوز مي تواند بلافاصله بعد از شروع والپروات و يا اينكه اگر احتمال تشديد حملات وجود دارد 1 تا 2 هفته بعد انجام شود. وضعيت بيمار بايد دقيقاً تحت كنترل باشد.
ميگرن
مقدار mg250 خوراكي دو بار در روز تجويز مي شود. براي برخي بيماران تا mg1000 در روز هم ممكن است لازم باشد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماران مبتلا به بيماري كبدي يا نقص آشكار عملكرد كبدي و حساسيت به دارو منع مصرف دارد.
كودكان كمتر از 2سال، آسيب ارگانيك مغزي، اختلالات متابوليكي مادرزادي، اختلالات تشجي شديد همراه با عقب ماندگي ذهني بيشتر در خطر ابتلا به مسموميت كبدي شديد هستند و اين دارو براي آنها بايد با احتياط كامل تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه D حاملگي قرار دارد. والپروئيك اسيد در شير مادر ترشح مي شود و غلظت آن 1 تا10 درصد غلظت سرمي است از اين رو در دوران شيردهي بايد با احتياط تجويز شود.
تداخلات مهم :
داروهايي كه بر والپروئيك اسيد تاثير مي گذارند: زغال فعال، كلرپرومازين، سايمتيدين، كلونازپام، ريفامپين، ساليسيلاتها، كاربامازپين، اريترومايسين، فنوباربيتال و فني توئين.
داروهايي كه توسط والپروئيك اسيد تحت تاثير قرار مي گيرند: الكل و ساير سركوب كننده هاي CNS، كاربامازپين، كلونازپام، كلوزاپين، اتوسوكسميد، ديازپام، لاموتريژين، فني توئين، فنوباربيتال، پريميدون،  تولبوتاميد، وارفارين و زايدوودين.

عوارض جانبي :
شايع ترين: ناراحتي هاي گوارشي نظير تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، اسهال، كرامپ هاي شكمي و يبوست.
مهم ترين: ناراسايي كبدي كه معمولاً  طي 6 ماه اول درمان ايجاد مي شود.
ساير عوارض: ضعف، سستي، لرزش، سردرد، حركات غير ارادي كره چشم، افزايش برگشت پذير زمان خونريزي، ترومبوسيتوپني، لوكوپني، ريزش موقت مو و راش پوستي.
توصيه ها :
بهتر است دارو را قبل از خواب و براي كاهش تحريكات گوارشي بعد از غذا مصرف كرد.
شربت والپروات سديم  براي بيماراني كه محدوديت مصرف سديم دارند نبايد تجويز شود.
از قطع ناگهاني دارو بايد خودداري شود.
قبل از شروع درمان و پس از آن در 6 ماه اول درمان بايد آزمايشهاي عملكرد كبد انجام شود.
كنترل مرتب عملكرد پلاكتي و اندازه گيري زمان خونريزي توصيه مي شود.
بيمار بايد از رانندگي و انجام كارهايي كه نيازمند هوشياري است خودداري كند.
بيمار بايد از مصرف الكل و ساير داروهاي مضعف CNS بدون مشورت پزشك خودداري كند.
در صورت مراجعه به دندانپزشك بايد وي را از مصرف والپروات آگاه كرد.
بيمار بايد هر گونه تب بدون توجيه، گلو درد، راش پوستي، زرد شدن پوست يا كبودي و خونريزي غير طبيعي و درد حاد شكم را به پزشك اطلاع دهد.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد و در ظروف مقاوم به هوا نگهداري شود.