معماری

عوارض و خطرات و مزایای مصرف لوزارتان

اثرات و عوارض مصرف لوزارتان,نحوه مصرف و خوردن لوزارتان,فواید داروی لوزارتان,درمان با لوزارتان,دوز مصرفی لوزارتان,موارد کاربرد لوزارتان,خطرات لوزارتان

لوزارتان         Losartan Potassium

اشكال دارويي      Tab: 25mg , 50mg

موارد و مقدار مصرف :

هايپرتانسيون

دوز معمول mg50 در روز است. حداكثر اثر اين دارو 3 تا 6 هفته بعد از شروع درمان ظاهر مي شود. در صورت نياز مي توان دوز را تا mg100 يكبار در روز افزايش داد.

در بيماران بالاي 75 سال و افراد دچار نقص عملكرد كليه و همچنين كسانيكه ديورتيك مصرف مي كنند و حجم داخل عروقي كمي دارند دوز اوليهmg 25 روزانه توصيه مي شود.لوزارتان

دوزنگهدارنده: به طور معمول mg100-25 در روز است كه مي توان به صورت تك دوز و يا در دو دوز منقسم تجويز كرد.

 

موارد منع مصرف و احتياط :

در صورت وجود حساسيت منع مصرف دارد.

در موارد وجود تنگي شريان كليوي با احتياط مصرف گردد . همچنين در صورت نقص عملكرد كليه يا كبد احتمالاً نياز به كاهش دوز مي باشد.

بي خطر بودن اين دارو در افراد زير 18 سال مشخص نشده است.

مصرف در بارداري و شيردهي :

در گروه D حاملگي قرار دارد و بهتر است در طي دوران حاملگي و شيردهي تجويز نشود.

تداخلات مهم :

داروهايي كه با لوسارتان تداخل دارند: سايمتيدين و فنوباربيتال.

عوارض جانبي :

شايع ترين: سرگيجه، عفونت قسمتهاي فوقاني دستگاه تنفس و سرفه.

مهم ترين: اين دارو فاقد عارضه جانبي خطرناك است.

توصيه ها :

وضعيت عملكرد كليوي بيمار مخصوصاً در چند هفته اول درمان كنترل شود.

در بيماراني كه مدر مصرف مي كنند (به ويژه مدرهاي نگهدارنده پتاسيم) بايد مراقب افت شديد     فشارخون بود.

بهتر است در صورت تك دوز بودن دارو صبح ها تجويز شود.

از مصرف داروهاي حاوي پتاسيم خودداري شود.

در صورت وقوع بارداري با پزشك مشورت شود.

شرايط نگهداري :

در دماي 30-15 سانتيگراد در بسته و دور از نور نگهداري گردد.