عوارض و خطرات و مزایای مصرف نيتروگليسيرين

اثرات و عوارض مصرف نيتروگليسيرين,نحوه مصرف و خوردن نيتروگليسيرين,فواید داروی نيتروگليسيرين,درمان با نيتروگليسيرين,دوز مصرفی نيتروگليسيرين,موارد کاربرد نيتروگليسيرين,خطرات نيتروگليسيرين

نيتروگليسيرين     Nitroglycerin

اشكال دارويي      SL.Tab/Cap: 0.4mg

SR.Tab: 2.6mg , 6.4mg

Inj:

موارد و مقدار مصرف :

نيتروگليسيرين

پيشگيري و درمان حمله آنژين صدري

براي اين منظور از شكل كپسول زير زباني نيتروگليسرين استفاده مي شود كه مي تواند اثر سريع درماني ايجاد كند.

يك كپسول زير زماني نيتروگلسيرين (mg 6/0– 3/10) در زير زبان قرار مي گيرد. در صورت نياز اين دوز مي تواند هر 5 دقيقه تا 3 روز تكرار شود ولي بيمار بايد بداند كه اگر پس از مصرف 3 روز از دارو در مدت 15 دقيقه هنوز درد باقي مانده بود بايد به پزشك مراجعه شود.

جهت پيشگيري هم مي توان قبل از قرار گرفتن در شرايط استرس زا از كپسول زير زباني استفاده كرد.

 

 

 

آنژين مزمن پايدار

در اين مورد از قرص آهسته رهش (SR) استفاده مي شود. ابتدا با دوز كم شروع شده و mg4/6-6/2 هر 12 ساعت يا در صورت نياز هر 8 ساعت تجويز مي شود. بيشترين دوز mg13 دو تا سه بار در روز است.

آنژين نا پايدار، نارسايي قلبي، انفاركتوس حاد ميوكارد و كنترل فشار خون در طي جراحي قلب

در اين موارد از انفوزيون وريدي نيتروگليسرين استفاده مي شود.

براي رقيق كردن دارو از گلوكز تزريقي 5 درصد يا كلريدسديم 9/0 درصد استفاده مي شود. دوز معمول اوليه mcg/min10 در آنژين ناپايدار، mcg/min25-20 در نارسايي قلبي و mcg/min25 براي كنترل فشار خون است.

اكثر بيماران به دوزهاي بين 10 تا 200 ميكروگرم در دقيقه پاسخ مي دهند.

توجه: جهت انفوزيون وريدي دارو از ظرف شيشه اي مخصوص تزريق وريدي بايد استفاده شود زيرا ست هاي معمول پلاستيكي ممكن است نيتروگليسرين را جذب كنند.

موارد منع مصرف و احتياط :

در صورت حساسيت به نيتراتها، كم خوني شديد، گلوكوم با زاويه بسته، كاهش فشار خون وضعيتي، ضربه به سر يا خونريزي مغزي منع مصرف دارد.

نيتروگلسيرين زير زباني در صورتيكه بيمار اخيراً دچار سكته قلبي شده باشد نبايد تجويز شود.

نيتروگلسيرين تزريقي در صورت ابتلا به كاهش فشار خون و يا كاهش حجم مايعات بدن، ضعف در خونرساني به مغز و افزايش فشار داخل جمجمه اي نبايد تجويز گردد.

بي خطر بودن و كارآيي اين دارو براي كودكان ثابت نشده است.

مصرف در بارداري و شيردهي :

در گروه C حاملگي قرار دارد. مشخص نيست كه آيا نيتراتها در شير ترشح مي شود يا نه، بايد با احتياط تجويز شود.

تداخلات مهم :

داروهايي كه با نيتراتها تداخل دارند: الكل، آسپرين، نيفديپين، نيموديپين، آملوديپين، دي هيدروارگوتامين و هپارين .

عوارض جانبي :

شايع ترين: سر درد ضرباني، سرگيجه، كاهش فشار خون وضعيتي، تاكيكاردي، گرگرفتگي، تپش قلب.

مهم ترين: آريتمي.

توصيه ها :

نيتروگلسيرين خوراكي بايد نيم ساعت قبل يا 2 ساعت بعد از غذا با معده خالي حوزه شود.

هنگام استفاده از كپسول زير زباني بيمار بايد نشسته باشد و در صورتيكه درد رفع نشود مي توان آنرا تا حداكثر سه بار تكرار كرد.

جهت كم شدن تحمل دارويي بايد يك وقفه 10 تا 12 ساعته در مصرف دارو قرار داده شود.

بيمار بايد از قطع ناگهاني مصرف دارو بپرهيزد.

بيمار بايد از مصرف مشروبات الكلي بپرهيزد.

تغيير وضعيت ناگهاني مي تواند باعث كاهش ناگهاني فشار خون شود كه بايد احتياط شود.

از خرد كردن يا شكستن قرص هاي آهسته رهش بپرهيزيد.

شرايط نگهداري :

نيتروگليسرين تزريقي بايد دور از نور و انجماد و در دماي 20 تا 25 درجه سانتيگراد نگهداري شود