معماری
بتامتازون

عوارض و فواید،نحوه مصرف بتامتازون

بتامتازون        Betamethasone (Ophthalmic)

اشكال دارويي     Ophth Oint: 0.1%

موارد و مقدار مصرف :
درمان حالتهاي التهابي پاسخ دهنده به استروئيد در ملتحمه، قرنيه وبخش قدامي چشم
نيم تا يك سانتي متر از پماد 2 تا 3 بار در روز و يا هنگام خواب داخل پلك قرار مي گيرد.
موارد منع مصرف و احتياط :
كراتيت حاد، بيماري قارچي  چشم، آبله، آبله مرغان و بيشتر بيماريهاي ويروسي بافت ملتحمه چشم و صلبيه، حساسيت مفرط به اين داروها و عفونتهاي حاد ترشح دارد، از موارد منع مصرف استروئيدهاي چشمي هستند.
استفاده طولاني از اين داروها ممكن است باعث گلوكوم، آسيب عصب بينايي، آب مرواريد و اشكال در بينايي گردد.
برخي از اشكال دارويي حاوي سولفيت هستند و ممكن است واكنشهاي حساسيتي ايجاد كنند.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. مادراني كه دردوران حاملگي خود دوز قابل توجهي از كورتيكو استروئيدهاي چشمي دريافت كرده اند، فرزندانشان از نظر علائم هيپوآدرناليسم بايد بررسي شوند. در دوران شيردهي بايد با احتياط مصرف شوند.
تداخلات مهم :
موردي گزارش و مطرح نشده است.
عوارض جانبي :
در صورت مصرف طولاني مدت دارو احتمال گلوكوم همراه با آسيب عصب بينايي وجود دارد.
تشديد عفونت ويروسي و تاخير در بهبود زخم و همچنين احتمال بروز عفونت ثانويه، خشكي چشم، ريزش اشك، تاري درد واحساس جسم خارجي در چشم.
توصيه ها :
درموارد التهاب متوسط تا شديد از استروئيدهاي موضعي پر قدرت استفاده كنيد ولي درالتهاب هاي عميق ممكن است لازم باشد ازاستروئيدهاي سيستميك نيز استفاده شود.
درصورت وجود زخم هاي پايدارقرنيه به دنبال مصرف استروئيدها احتمال بروز عفونت قارچي      وجود دارد.
در برخي از اشكال دارويي بنزالكونيوم كلرايد وجود دارد كه توسط لنزهاي نرم جذب مي شود و لازم است تا 15دقيقه بعد از استفاده از دارو لنز را داخل چشم قرار ندهيد.
طي دوره درمان با كورتيكواستروئيدها، فشار داخل چشم بايد هر2 هفته تعيين شود.
بايد مراقب باشيد سر قطره چكان يا پماد چشمي با جايي تماس نداشته باشد و پس از هرمرتبه استفاده درب آن گذاشته شود.
اگر طي 5 روز بهبودي مشاهده نشد و همچنين در صورت درد، قرمزي، خارش و يا تورم چشم  مصرف دارو بايد قطع شده و با پزشك مشورت شود.
شرايط نگهداري :
دردماي30-15 درجه سانتيگراد نگهداري شده و از يخ زدگي محافظت شود.