معماری
دگزامتازون

عوارض و فواید،نحوه مصرف دگزامتازون

دگزامتازون      Dexamethasone (Ophthalmic)
اشكال دارويي     Sterile Eye Drops: 0.1%
موارد و مقدار مصرف :
درمان انواع حالات التهابي و حساسيتي پاسخ دهنده به استروئيدها
بزرگسالان و كودكان: معمولاً 2-1 قطره 3 تا 6 بار در روز در چشم چكانده مي شود. درصورت التهاب شديد مي توان درمان را در ابتدا با دوز بالا به ميزان 2-1 قطره هر يك ساعت (در ساعات بيداري) شروع كرد و سپس به تدريج دوز را كاهش دارو به يك قطره در هر 4 ساعت و سپس به دوز معمول رسانيد.
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماريهاي قارچي چشم، التهاب حاد قرنيه ناشي از تبخال، سل چشمي و بيماريهاي ويروسي نبايد تجويز شود. در كسانيكه مبتلا به آب مرواريد، گلوكوم مزمن با زاويه باز و ساير عفونتهاي قرنيه و ملتحمه هستند با احتياط استفاده شود.
جهت اطلاع از ساير موارد به تك نگار قطره چشمي بتامتازون مراجعه كنيد.