معماری

فواید و مضرات مصرف داروی دوپامين

اثرات و عوارض مصرف دوپامين,نحوه مصرف و خوردن دوپامين,فواید داروی دوپامين,درمان با دوپامين,دوز مصرفی دوپامين,موارد کاربرد دوپامين,خطرات دوپامين

دوپامين    Dopamine HCI

اشكال دارويي     Inj: 400mg/5ml

موارد و مقدار مصرف :
به عنوان محرك قلبي و گشاده كننده رگهاي خوني كليه در درمان نارسايي قلب، نارسايي كليه، شوك کارديوژنيك و انفاركتوس ميوكارد
توجه: دوپامين از طريق انفوزيون وريدي به صورت محلولي با غلظت mg/ml2/3-6/1 كه از حل كردن دوپامين در دكستروز 5 درصد، سديم كلرايد 9/0 درصد و يا ساير رقيق كننده هاي مناسب به دست مي آيد، تزريق مي شود.
بزرگسالان و كودكان: دوز اوليه mcg/kg5-2 در دقيقه به صورت انفوزيون وريدي تزريق مي شود و به تدريج mcg/kg10-5 در دقيقه بر مقدار آن افزوده مي شود كه در اين افزايش دوزاژ فشار خون بيمار، برون ده قلبي و برون ده ادراربيماررا بايد درنظر گرفت. دربيماران بدحال ممكن است تاmcg/kg50-20 در دقيقه هم تجويز گردد.
توجه: كاهش ادرار بدون به وجود آمدن كاهشي در فشار خون بيمار مي تواند نشان دهنده لزوم كم کردن دوز دارو باشد.

دوپامين
موارد منع مصرف و احتياط :
در بيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي نظير بيماري ايسكميك قلبي، آريتمي يا تاكيكاردي، آرتيواسكلروز، هايپرتانسيون و اتساع عروق خوني بايد با احتياط فراوان تجويز شود.
در مبتلايان به هيپرتيروئيديسم و فئوكروموسيتوم با احتياط تجويز شود.
مصرف در بارداري و شيردهي :
در گروه C حاملگي قرار دارد. در دوران شيردهي بايد با احتياط تجويز شود.
تداخلات مهم :
دوپامين در طي بيهوشي توسط داروهاي سيكلوپروپان، هالوتان و ساير بيهوش كننده هاي هالوژنه بايد با احتياط بسيار زياد استفاده شود و بهتر است پرهيز شود.
در بيماراني كه تحت درمان داروهاي مهار كننده با مونوآمينواكسيداز(MAOI) نظير ترانيل سيپرومين و ايزوكربوكسازيد هستند دوز دوپامين بايد كاهش يابد (دوز اوليه 10% دوز معمول دوپامين پيشنهاد مي شود) و يا بهتر است دوپامين تجويز نگردد.
مصرف همزمان گليكوزيدهاي قلبي، كينيدين و يا ضد افسردگيهاي سه حلقه اي باعث افزايش احتمال بروز آريتمي مي شود. دوپامين با داروهاي بتابلوكر (متوپرولول، تيمولول، پروپرانولول، اسمولول، آتنولول، سالبوتامول) و آلفابلوكر ( پرازوسين، ترازوسين، تامسولوسين) تداخل دارد.
عوارض جانبي :
شايع ترين: هيپوتانسيون، آريتمي، دردآنژيني، تاكيكاردي، تهوع و استفراغ.
مهم ترين: آريتمي، حمله آسم.
توصيه ها :
براي جلوگيري از نكروز بافتي بهتر است دوپامين در وريدهاي بزرگ تزريق شود و اگر دوپامين از رگ خارج شد بلافاصله بايد ناحيه آسيب ديده را با 10 تا 15 ميلي ليتر نرمال سالين حاوي 5 تا 10 ميلي ليتر فنتولامين شستشو داد. اين محلول را بايد در تمام ناحيه آسيب ديده به صورت زير پوستي تزريق كرد.
از محلول كردن دوپامين با ساير داروها و به ويژه داروهاي قليايي نظير بي كربنات سديم يافني توئين بايد پرهيز شود.
دوپامين در دوزهاي پايين (mcg/kg/min10-5/2) اثرات دوپامينرژيك قوي و در دوزهاي بالا (mcg/kg/min50-20) اثرات محرك قلبي- عروقي دارد.
شرايط نگهداري :
در دماي 15 تا 30 درجه سانتيگراد نگهداري شود و از يخ زدگي محافظت گردد. محلول هاي تغيير رنگ يافته و يا محلول هايي كه 24 ساعت از زمان تهيه آنها گذشته است قابل استفاده نمي باشند.